Triển khai thông báo thu hồi đất và thông tin các chính sách, quyền lợi của nhân dân đối với dự án: Trụ sở Toà án nhân dân thành phố Móng Cái tại phường Hải Hoà

26/12/2023 08:03
04/04 hộ dân = 100% các hộ dân có mặt thống nhất, đồng ý chấp hành chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án của các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật. Đề nghị cơ quan chức năng sớm triển khai thực hiện dự án, đền bù cho hộ dân theo quy định của pháp luật.

 

Chiều ngày 25/12 tại phường Hải Hoà, Uỷ ban nhân dân phường phối hợp với Trung tâm Quỹ đất thành phố tổ chức hội nghị Thông báo thu hồi đất đối với dự án xây dựng trụ sở Toà án nhân dân thành phố Móng Cái tại phường Hải Hoà. Tham dự có đồng chí Phạm Hồng Quảng, Chủ tịch UBND phường; đồng chí Nguyễn Tiến Thái, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP; lãnh đạo UBMTTQ phường; đại diện khu phố 1 cùng các hộ dân có đất nằm trong chỉ giới thu hồi.

Kết quả 100% số hộ dân có mặt đồng ý thống nhất ủng hộ chủ trương triển khai dự án, bên cạnh đó lãnh đạo UBND phường và Trung tâm Quỹ đất đề nghị các hộ dân cần cung cấp đầy đủ các giấy tờ, tài liệu liên quan cho các cơ quan chức năng trong quá triển triển khai thực hiện dự án, đồng thời thực hiện đầy đủ các yêu cầu quy định của pháp luật sau khi có thông báo thu hồi đất.

Tại hội nghị, phường Hải Hoà và Trung tâm Quỹ đất thành phố đã công bố Quyết định số 8580/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của UBND thành phố Móng Cái “Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Móng Cái tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh”; Quyết định số 4800/QĐ-UBND ngày 29/8/2023 của UBND thành phố Móng Cái về việc phê duyệt “Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trụ sở tòa nhân dân thành phố Móng Cái tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh”; Quyết định số 5900/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 của UBND thành phố Móng Cái “về việc đính chính tọa độ định vị ranh giới kèm theo bản đồ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trụ sở tòa nhân dân thành phố Móng Cái tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh”; Niêm yết công khai bản đồ quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại trụ sở UBND xã, phường và nhà văn hóa thôn (khu phố); Đơn vị tư vấn trích đo bản đồ GPMB đang phối hợp với UBND phường có dự án đi qua và hộ dân thực hiện trích lục kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất và bản mô tả ranh giới và cắm mốc chi tiết thửa đất GPMB; Bàn giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân Thông báo thu hồi đất số 669/TB-UBND ngày 21/12/2023 của UBND thành phố Móng Cái “V/v Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Móng Cái tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh”.

Đặng Văn Cao
Loading...