Triển vọng từ nguồn năng lượng tái tạo ở Móng Cái

07/10/2022 08:35
Với đường bờ biển dài, đặc thù khí hậu nhiệt đới gió mùa, TP Móng Cái đang tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan để “đánh thức” phát triển nguồn năng lượng tái tạo.
Đoàn công tác của sở Công thương khảo sát nguồn năng lượng tái tạo tại đảo Vĩnh Thực, tháng 3/2022
Đoàn công tác của Sở Công Thương khảo sát nguồn năng lượng tái tạo tại đảo Vĩnh Thực (TP Móng Cái), tháng 3/2022.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đã gây ra những tác động nghiêm trọng đến an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, phát triển bền vững, việc phát triển năng lượng xanh hay năng lượng tái tạo đang là vấn đề mà các quốc gia quan tâm, dần chiếm vị trí quan trọng trong tầm nhìn phát triển kinh tế bền vững.

Ngày 11/2/2020, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW "Về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” với định hướng là “Ưu tiên khai thác, sử dụng triệt để và hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch”. Ngày 2/10/2020 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 140/NQ-CP chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW.

Trong dự thảo Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Quảng Ninh xác định tập trung phát triển công nghiệp năng lượng thân thiện với môi trường; tiếp tục duy trì là một trung tâm năng lượng của quốc gia (một trong những trung tâm điện gió, điện khí LNG của miền Bắc), chuyển dần sang phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo; phát triển mạng lưới điện tỉnh, phát triển nguồn điện gió trên bờ, gần bờ và ngoài khơi với tổng công suất bước đầu khoảng 2.500MW.

Theo Quyết định số 368/QĐ-TTg (ngày 16/3/2021) của Thủ tướng Chính phủ "Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040", KKT Cửa khẩu Móng Cái có diện tích khoảng 121.197ha, trong đó diện tích đất liền 66.197ha, diện tích mặt biển 55.000ha, bao gồm hệ thống các đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực, Cái Chiên. TP Móng Cái nói riêng, KKT Cửa khẩu Móng Cái nói chung, có vị trí địa lý, đường bờ biển dài, đặc thù khí hậu nhiệt đới gió mùa, có nguồn năng lượng tái tạo dồi dào và đa dạng, giàu tiềm năng cho việc khai thác, sản xuất, phát triển nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió..., đảm bảo nguồn điện lâu dài, ổn định cho tương lai.

Trên cơ sở những định hướng đó, ngày 1/3/2022, UBND tỉnh có Văn bản số 1200/UBND-CN về việc nghiên cứu tiềm năng phát triển điện gió ngoài khơi, trên bờ tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, đồng ý chủ trương giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với một số đơn vị khảo sát, rà soát, xác định về diện tích ranh giới khu vực nghiên cứu phát triển điện gió ngoài khơi, trên bờ tại địa bàn tỉnh, trong đó có khu vực đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực thuộc TP Móng Cái.

Chủ trương này của tỉnh sẽ giúp TP Móng Cái khai thác được tiềm năng, thế mạnh địa phương, góp phần vào việc phát triển nguồn năng lượng tái tạo trong tương lai không xa. Đặc biệt, tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đã đi vào hoạt động, cùng với 2 tuyến cao tốc đã hoàn thành trước đó là Hạ Long - Hải Phòng, Hạ Long - Vân Đồn đã góp phần tạo ra sự liên kết, kết nối các cửa khẩu quốc tế của khu vực miền Bắc, đưa Quảng Ninh ngày càng trở thành điểm trung chuyển chiến lược, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy liên kết vùng của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng đồng bằng sông Hồng, mở ra những cơ hội mới cho sự tăng trưởng kinh tế của Móng Cái nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Với đường bờ biển dài, Móng Cái có tiềm năng lớn trong phát triển các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện năng lượng mặt trời
Với đường bờ biển dài, TP Móng Cái có tiềm năng lớn trong phát triển các nguồn năng lượng điện gió, điện mặt trời.

Ông Hồ Quang Huy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái, cho biết: Cùng với khẩn trương triển khai các chiến lược, quy hoạch đã được công bố, thành phố từng bước đầu tư phát triển, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng kết nối các vùng kinh tế động lực trong khu vực, nhất là khu vực ven biển. Trong đó, thành phố đặc biệt quan tâm đầu tư nghiên cứu, phát triển công nghệ liên quan đến nguồn năng lượng tái tạo, nguồn năng lượng mới “từ nâu sang xanh”, chuyển đổi từ tiêu thụ các nguồn năng lượng truyền thống như than, dầu, khí tự nhiên... sang các nguồn năng lượng sạch và an toàn như gió, mặt trời, nước, nhiên liệu sinh học theo định hướng chung của trung ương, của tỉnh, vừa đảm bảo phục vụ sản xuất, sinh hoạt, vừa đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Thành phố sẽ phát huy tối đa tiềm năng, tăng cường giám sát, quản lý, bảo vệ môi trường biển, tránh ô nhiễm môi trường biển; đầu tư phát triển hạ tầng kết nối các vùng kinh tế động lực ven biển gắn với đầu tư khai thác có hiệu quả cảnh quan tự nhiên, nhất là khu vực biển, song vẫn bảo tồn được hệ sinh thái biển, đảo góp phần phát triển ngành kinh tế biển theo hướng bền vững.

Móng Cái đang phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thu hút nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm để nghiên cứu đầu tư hệ thống điện gió tại khu vực biển, xã đảo Vĩnh Trung, Vĩnh Thực theo định hướng của trung ương, của tỉnh.

baoquangninh.com.vn
Loading...