Trồng một tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh

10/02/2022 10:13
Thời gian qua, Đảng và Nhà nước chỉ đạo triển khai nhiều chương trình trồng rừng, phục hồi rừng và trồng cây phân tán, thúc đẩy bảo vệ môi trường sinh thái, tạo nguồn nguyên liệu từ gỗ rừng trồng.

Loading...