Trung tâm GDNN - GDTX Móng Cái

1. Tên Trung tâm: Trung tâm GDNN - GDTX Móng Cái

- Địa chỉ : Số 97 đường Hùng Vương - P.Hòa Lạc - TP.Móng Cái T. Quảng Ninh.

- Số điện thoại : 0320.3881396

- Email : ttgdtx.mongcai.quangninh@moet.edu.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ

- Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: Chương trình xóa mù chữ và tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng nhu cầu người học, cạp nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bằng của hệ thông giáo dục quốc dân.

- Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng đối với những nghề nghiệp được cấp phép đào tạo; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyển sinh; Tổ chức các hoạt động dạy và học, kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định.

- Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các trường THCS, THPT tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

- Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

3. Cơ cấu tổ chức - đội ngũ

3.1. Cơ cấu

          - Chi bộ đảng: 13 đảng viên.

          - Ban giám đốc: 03 - gồm: Giám đốc và 02 phó giám đốc.

          - Các tổ chuyên môn: Giáo dục thường xuyên, Nghề - Hướng nghiệp, Giáo vụ, Hành chính - Tổng hợp.

          - Công đoàn.

          - Đoàn thanh niên.

3.2. Đội ngũ

          - Giáo viên văn hóa: 06; Giáo viên nghề: 03; Nhân viên: 04

          - Về trình độ: 100% cán bộ giáo viên có trình độ đại học, trong đó có 06 thầy cô có trình độ thạc sỹ.

          - Các thầy cô giáo đều có phẩm chất chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình trách nhiệm với công việc, luôn quan tâm tới học sinh. Nhiều thầy cô là giáo viên giỏi, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, được tặng Bằng khen của UBND Tỉnh và giấy khen của các cấp.

4.  Danh sách lãnh đạo đơn vị:

Đ/c: Đặng Xuân Phương

- Chức vụ:   Giám đốc

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lí giáo dục

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Email: Dangxuanphuonghdndmc@gmail.com

- Số điện thoại: 0989.134335

Đ/c: Lưu Quang Hanh

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Email: luuquanghanh.ttmongcai@quangninh.edu.vn

- Số điện thoại: 0914.681.864

Đ/c: Đinh Thị Yến

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Tiếng Trung

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Email: Dinhthiyen.ttmongcai@quangninh.edu.vn

- Số điện thoại: 0917.338.198

 

Trung tâm TT và VH
Loading...