THÔNG TIN CÁC ĐƠN VỊ NGÀNH DỌC

Trung tâm Y Tế Thành phố

03/03/2014 13:43

Địa chỉ: Trung tâm Y tế  thành phố Móng Cái

Địa chỉ: Đường Tuệ Tính, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

   A/ Chức năng, nhiệm vụ :

I. Chức năng:

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh. Trung tâm có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, an toàn thực phẩm, dân số và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Y tế; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ của các đơn vị y tế, dân số tuyến tỉnh, Trung ương và chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ:

1.  Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng:

a) Triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS: Giám sát, sàng lọc phát hiện sớm, tiêm chủng phòng bệnh, điều trị dự phòng, triển khai các biện pháp chống dịch và khắc phục hậu quả của dịch bệnh; phòng, chống yếu tố nguy cơ phát sinh, lây lan dịch, bệnh;

b) Triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm: kiểm soát và phòng, chống các yếu tố nguy cơ, giám sát, sàng lọc phát hiện, quản lý và triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh không lây nhiễm;

c) Thực hiện các hoạt động dinh dưỡng cộng đồng, vệ sinh môi trường, y tế trường học, sức khỏe lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế và phòng, chống các yếu tố nguy cơ có hại cho sức khỏe theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức thực hiện khám, phân loại sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng:

a) Thực hiện sơ cứu, cấp cứu;

b) Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho các trường hợp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được chuyển tuyến, bệnh nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển về để tiếp tục theo dõi, điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng;

c) Thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, phẫu thuật, chuyển tuyến theo quy định của pháp luật;

d) Thực hiện khám giám định y khoa theo quy định của pháp luật; tham gia khám giám định pháp y khi được trưng cầu.

3. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ về chuyên môn, kỹ thuật về chăm sóc sức khỏe sinh sản:

a) Triển khai thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên; sức khỏe sinh sản nam giới và người cao tuổi;

b) Thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật chuyên ngành phụ sản và biện pháp tránh thai theo quy định;

c) Phòng, chống nhiễm khuẩn, ung thư đường sinh sản và các bệnh lây truyền từ cha mẹ sang con.

4. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về an toàn thực phẩm:

a) Triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; điều tra, giám sát, xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm;

b) Hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật;

c) Tham gia thẩm định điều kiện của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp.

5. Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về dân số:

a) Triển khai thực hiện các hoạt động tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; tư vấn, tầm soát, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh; dịch vụ kế hoạch hóa gia đình;

b) Tổ chức thực hiện và phối hợp liên ngành trong triển khai thực hiện các hoạt động về công tác dân số nhằm điều chỉnh mức sinh, kiểm soát quy mô dân số, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu của người dân; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện các hoạt động dịch vụ y tế trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa và đáp ứng tình trạng khẩn cấp về y tế.

8. Tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tổ chức các hoạt động tư vấn, giáo dục, truyền thông, vận động nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe, công tác dân số và phát triển trên địa bàn.

9. Quản lý, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Thực hiện lập hồ sơ quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn;

b) Chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật đối với các trạm y tế xã, phường, thị trấn, nhà hộ sinh (nếu có);

c) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật đối với các trạm y tế, các cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học, công nông trường, xí nghiệp trên địa bàn và đội ngũ nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản, cộng tác viên dân số.

10. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật;

b) Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho các trạm y tế, đội ngũ nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản, cộng tác viên dân số và các đối tượng khác theo quy định của cấp có thẩm quyền ở địa phương.

11. Thực hiện việc tiếp nhận, cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng thuốc, phương tiện tránh thai, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo quy định của cấp có thẩm quyền ở địa phương và quy định của pháp luật.

12. Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế, dân số theo quy định của cấp có thẩm quyền ở địa phương.

13. Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế huyện và các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện theo quy định của pháp luật.

14. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; ứng dụng phát triển khoa học kỹ thuật trong hoạt động chuyên môn.

15. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo; xây dựng, tổng hợp, cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu về y tế, dân số theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái giao.

B/ Cơ cấu tổ chức :

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO

Đồng chí: Đoàn Ngọc Thủy

- Chức danh: Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ - Bác sĩ

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0983 169 668

- Email: doanngocthuybvqn@gmail.com

Đồng chí  Dương Quốc Ninh

- Chức danh: Phó giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa I

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại: 0903 455 313

- Email: ninhbvmc@gmail.com

 

Đồng chí: Hoàng Lưu Lan Anh

- Chức danh: Phó giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa I

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại: 0902 155 376

- Email: lananh186@gmail.com

DANH SÁCH CÁC TRƯỞNG, PHÓ KHOA, PHÒNG

Đồng chí : Trương Thị Thục

- Chức danh: Trưởng phòng Quản lý chất lượng - CTXH

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân điều dưỡng

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Số điện thoại: 0989 121 521

- Email: thucbvmc@gmail.com

Đồng chí : Mai Thu Hiền

- Chức danh: Phó phòng Tài chính kế toán

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0914 416 338

- Email: hienmai1980@gmail.com

Đồng chí : Hoàng Linh

- Chức danh: Phó phòng Tổ chức hành chính

- Trình độ chuyên môn: Dược sĩ đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0905 366 888

- Email: ds.linh.bvmc.@gmail.com

Đồng chí : Phạm Thị Lưu

- Chức danh: Phó phòng Điều dưỡng

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân điều dưỡng

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Số điện thoại: 0947 625 277

- Email: phamluu2004@gmail.com 

Đồng chí : Quách Thị Liên

- Chức danh: Phó phòng Dân số

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0966 283 366

- Email: quachlien77@gmail.com

Đồng chí : Nguyễn Thế Chìu

- Chức danh: Trưởng Khoa Khám bệnh

- Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa I

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0903 465 798

- Email: nguyenthechiu.bvmc@gmail.com 

Đồng chí : Đỗ Trường Giang

- Chức danh: Trưởng Khoa Nhi

- Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa I

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0915 703 267

- Email: dotruonggiang1973@gmail.com 

Đồng chí : Lê Ngọc Đạm

- Chức danh: Trưởng Khoa Truyền nhiễm

- Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa I

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 0903 235 508

- Email: lengocdam.bvmc@gmail.com 

Đồng chí : Nguyễn Hữu Cao

- Chức danh: Trưởng Khoa phụ sản - CSSKSS

- Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa I

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Số điện thoại: 0912 228 356

- Email: bscaomc@gmail.com 

Đồng chí : Hoàng Quốc bảo

- Chức danh: Trưởng Khoa Dược

- Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Chuyên khoa I

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Số điện thoại: 0963 863 678

- Email: baoquoc.phar@gmail.com 

Đồng chí : Vi Văn Toản

- Chức danh: Trưởng Khoa Kiểm soát dịch bệnh -

          Y tế công cộng - An toàn vệ sinh thực phẩm

- Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa I

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Số điện thoại: 0903 470 488

- Email: toanytmc@gmail.com 

Đồng chí : Nguyễn Ngọc Minh

- Chức danh: Trưởng Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng

- Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Chuyên khoa I

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Số điện thoại: 0913 261 222

- Email: minhbvmc@gmail.com 

Đồng chí : Nguyễn Thị Chín

- Chức danh: Trưởng Xét nghiệm

- Trình độ chuyên môn: Chuyên khoa I xét nghiệm

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Số điện thoại: 0976 313 599

- Email: chinxn.mc@gmail.com 

Đồng chí : Bùi Thị Duyên

- Chức danh: Phó khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân điều dưỡng

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0985 632 216

- Email: buiduyen81@gmail.com 

 

Trung tâm TT và VH
Loading...