Trường THPT Trần Phú: Sinh hoạt chính trị “Học Bác lòng ta trong sáng hơn”, năm 2022

16/05/2022 16:11
Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngày 16/5, Trường THPT Trần Phú đã tổ chức sinh hoạt chính trị “Học Bác lòng ta trong sáng hơn”, năm 2022. Tham gia sinh hoạt chính trị có cô giáo Đoàn Thị Thanh Thủy - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng cùng Ban giám hiệu, cán bộ giáo viên, nhân viên và hơn 1000 học sinh nhà trường

Quang cảnh buổi sinh hoạt chính trị

Hòa chung cuộc vận động của toàn Đảng toàn dân, những năm qua, Đảng bộ, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trường THPT Trần Phú đã tích cực đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các hoạt động dạy và học của nhà trường. Các phong trào và các cuộc vận động: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.... luôn được Nhà trường và các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Cô giáo Đoàn Thị Thanh Thủy - Bí thư, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu

Theo đó, công đoàn đã phối hợp với nhà trường xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện tốt các quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. Ngay từ đầu năm học, toàn thể công đoàn viên đăng ký thực hiện bản Cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và xây dựng kế hoạch cá nhân để thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW phù hợp với đặc thù công việc và vị trí công tác để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả; Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn phù hợp với tình hình của đơn vị, đặc biệt là nhiệm vụ dạy học. Đồng thời, giáo dục nâng cao nhận thức về đạo đức cách mạng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội. Đặc biệt nêu cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ lãnh đạo quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Đối với Đoàn viên, thanh niên Trường THPT Trần Phú việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc học tập, rèn luyện, giáo dục đạo đức, lối sống, ứng xử văn hóa và kỹ năng sống, xây dựng văn hóa học đường, trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Cũng tại buổi sinh hoạt, Trường THPT Trần Phú còn tổ chức chương trình “Giao lưu có thưởng” dành cho các em học sinh về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Chương trình “Giao lưu có thưởng” dành cho các em học sinh trả lời câu hỏi về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông qua buổi sinh hoạt chính trị “Học Bác lòng ta trong sáng hơn” nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ nhà giáo nhân viên  về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề toàn khóa và chuyên đề năm 2022 về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp giáo dục. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, thanh niên học sinh về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “ Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thời gian tới, Đảng bộ, công đoàn nhà trường, tập thể giáo viên và học sinh trường THPT Trần Phú sẽ quyết tâm thực hiện tốt cuộc vận động để mỗi cá nhân đều là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, xứng đáng với tấm gương của Bác cùng góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.

Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỉ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022)./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...