Banner tin

Từ ngày 1-5-2017, tạm dừng bổ nhiệm cấp phó phòng và tương đương

Ngày 4-5-2017, Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành Văn bản số 700-CV/TU về việc tạm dừng bổ nhiệm cấp phó phòng và tương đương tại các cơ quan, ban, ngành, đơn vị…

 

Để đảm bảo thực hiện các quy định của Trung ương về số lượng cấp phó các cơ quan, đơn vị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, Đảng đoàn, ban cán sự Đảng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể tỉnh, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh kể từ ngày 1/5/2017 đến khi có chỉ đạo mới, tạm dừng việc bổ nhiệm cấp phó các phòng, ban, chi cục, trung tâm và tương đương trực thuộc sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thuộc các cấp ủy, HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (kể cả các trường hợp đã thực hiện xong quy trình). Trong trường hợp đặc biệt phải bổ nhiệm, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ để xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.

Quán triệt, thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TW, ngày 1/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 3/3/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “đổi mới phương thức, nâng cao năng lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”; Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu ban thường vụ, đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉ đạo trên.

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Tăng cường quản lý công tác dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh

Tăng cường quản lý công tác dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh


Tạo sức hấp dẫn đặc biệt cho du lịch Quảng Ninh

Tạo sức hấp dẫn đặc biệt cho du lịch Quảng Ninh


Quảng Ninh đứng trước cơ hội lớn cho phát triển du lịch bền vững

Quảng Ninh đứng trước cơ hội lớn cho phát triển du lịch bền vững


Quảng Ninh đón gần 6 triệu lượt khách du lịch trong 6 tháng đầu năm

Quảng Ninh đón gần 6 triệu lượt khách du lịch trong 6 tháng đầu năm


Quảng Ninh phát triển du lịch theo hướng bền vững

Quảng Ninh phát triển du lịch theo hướng bền vững


Hoa Kỳ là nhà đầu tư ngoại lớn nhất tại Quảng Ninh

Hoa Kỳ là nhà đầu tư ngoại lớn nhất tại Quảng Ninh


Quảng Ninh phát huy thế mạnh ngành thủy sản

Quảng Ninh phát huy thế mạnh ngành thủy sản


Quảng Ninh: Xử phạt gần 550 trường hợp vi phạm quy định về tải trọng, thành thùng

Quảng Ninh: Xử phạt gần 550 trường hợp vi phạm quy định về tải trọng, thành thùng


Cần thực hiện tốt tiêm phòng chống bệnh dại cho vật nuôi

Cần thực hiện tốt tiêm phòng chống bệnh dại cho vật nuôi


Trong năm 2017 Quảng Ninh sẽ không gia hạn các dự án đầu tư sử dụng đất, mặt nước trên địa bàn

Trong năm 2017 Quảng Ninh sẽ không gia hạn các dự án đầu tư sử dụng đất, mặt nước trên địa bàn


Chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan

Chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan


Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong kinh doanh du lịch

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong kinh doanh du lịch


Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6: Tạo môi trường sống tốt nhất cho trẻ em

Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6: Tạo môi trường sống tốt nhất cho trẻ em


Quảng Ninh quyết liệt trong xử phạt vi phạm hành chính

Quảng Ninh quyết liệt trong xử phạt vi phạm hành chính


Cần sớm hoàn thiện các thủ tục để khởi công cao tốc Vân Đồn – Móng Cái trong Quý IV/2017

Cần sớm hoàn thiện các thủ tục để khởi công cao tốc Vân Đồn – Móng Cái trong Quý IV/2017