Banner tin

Từ ngày 1-5-2017, tạm dừng bổ nhiệm cấp phó phòng và tương đương

Ngày 4-5-2017, Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành Văn bản số 700-CV/TU về việc tạm dừng bổ nhiệm cấp phó phòng và tương đương tại các cơ quan, ban, ngành, đơn vị…

 

Để đảm bảo thực hiện các quy định của Trung ương về số lượng cấp phó các cơ quan, đơn vị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, Đảng đoàn, ban cán sự Đảng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể tỉnh, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh kể từ ngày 1/5/2017 đến khi có chỉ đạo mới, tạm dừng việc bổ nhiệm cấp phó các phòng, ban, chi cục, trung tâm và tương đương trực thuộc sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thuộc các cấp ủy, HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (kể cả các trường hợp đã thực hiện xong quy trình). Trong trường hợp đặc biệt phải bổ nhiệm, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ để xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.

Quán triệt, thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TW, ngày 1/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 3/3/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “đổi mới phương thức, nâng cao năng lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”; Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu ban thường vụ, đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉ đạo trên.

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh vững mạnh toàn diện


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long chúc mừng giới doanh nhân Quảng Ninh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long chúc mừng giới doanh nhân Quảng Ninh


Quảng Ninh tổ chức đợt phát động ủng hộ các xã, thôn, đặc biệt khó khăn năm 2017

Quảng Ninh tổ chức đợt phát động ủng hộ các xã, thôn, đặc biệt khó khăn năm 2017


"Mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung cấp huyện là hướng đi đúng, phù hợp với thực tiễn"

"Mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung cấp huyện là hướng đi đúng, phù hợp với thực tiễn"


Quảng Ninh tiếp tục dồn sức cho xây dựng nông thôn mới

Quảng Ninh tiếp tục dồn sức cho xây dựng nông thôn mới


Đồ chơi bạo lực “vượt biên" trước tết Trung thu

Đồ chơi bạo lực “vượt biên" trước tết Trung thu


UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đầu năm học

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đầu năm học


Phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến 2030

Phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến 2030


Đưa chương trình OCOP đi vào chiều sâu

Đưa chương trình OCOP đi vào chiều sâu


Quảng Ninh quyết "khai tử" lồng bát quái

Quảng Ninh quyết "khai tử" lồng bát quái


8 tháng năm 2017, chỉ số giá tiêu dùng toàn tỉnh tăng 2,45 % so với năm ngoái

8 tháng năm 2017, chỉ số giá tiêu dùng toàn tỉnh tăng 2,45 % so với năm ngoái


BTV Tỉnh ủy cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn

BTV Tỉnh ủy cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn


Quảng Ninh nằm trong vùng có mưa lớn kéo dài, cảnh báo sạt lở đất

Quảng Ninh nằm trong vùng có mưa lớn kéo dài, cảnh báo sạt lở đất


Quảng Ninh chú trọng kiểm soát vấn đề an toàn thực phẩm

Quảng Ninh chú trọng kiểm soát vấn đề an toàn thực phẩm


Quảng Ninh: Tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh ước đạt 63.597 tấn

Quảng Ninh: Tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh ước đạt 63.597 tấn