Từ tháng 11/2021, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử

29/10/2021 14:09
Ngày 20/9/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1833/QĐ-BTC triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn I từ tháng 11/2021 và hoàn thành trong tháng 3/2022 trên địa bàn 6 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có tỉnh Quảng Ninh

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, ngày 01/10/2021, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 3329/QĐ-UBND v/v thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, từ tháng 11/2021, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ  và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 27/9/2021 của Bộ Tài chính. Kể từ thời điếm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây và tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng (nếu có).

Việc sử dụng hóa đơn điện tử sẽ mang lại nhiêu lợi ích cho doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nước và cho xã hội.

Đối với doanh nghiệp: sử dụng HĐĐT giúp doanh nghiệp giảm chi phí; khắc phục rủi ro làm mất, hỏng, chảy khi sử dụng hóa đơn giấy; việc sử dụng HĐĐT tạo sự yên tâm cho người mua hàng hóa, dịch vụ: sau khi nhận HĐĐT, người mua hàng hóa, dịch vụ có thê kiểm tra ngay trên hệ thống của cơ quan thuế để biết chính xác thông tin của hóa đơn người bán khai báo với cơ quan thuế và thông tin người bán cung cấp cho người mua.

Đối với cơ quan thuế và cơ quan khác của Nhà nước trong việc thực hiện chức năng quản lý của mình: sử dụng HĐĐT giúp cơ quan thuế xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn; cơ quan thuế và các cơ quan quản lý không tốn nhiều chi phí, thời gian đối chiếu hóa đơn như hiện nay: góp phần ngăn chặn kịp thời hóa đơn của các doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích; ngăn chặn tình trạng gian lận thuế, trốn thuế.

Đối với xã hội: sử dụng HĐĐT góp phân khắc phục được tình trạng gian lận sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên), tình trạng làm giả hóa đơn; góp phân tạo một môi trường kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp; sử dụng HĐĐT giảm tối đa việc sử dụng giấy in góp phần bảo vệ môi trường.

Tỉnh Quảng Ninh phấn đấu đến hết tháng 3/2022, tất cả doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

PV
Loading...