Tuổi trẻ Bưu điện xung kích trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

26/03/2022 13:49
Ngày 26/3/2022, đúng dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Bưu điện Móng Cái chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Móng Cái ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế với chủ đề “Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”.

Tại chương trình, lực lượng hai ngành, chủ yếu là Đoàn thanh niên đã ra quân, tập trung tuyên truyền tại các tuyến đường, khu dân cư, chợ dân sinh tại các xã, phường trên địa bàn thành phố, qua đó, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa như: “Đảng và Nhà nước chăm lo cuộc sống, sức khoẻ Nhân dân thông qua chính sách BHXH, BHYT”; “BHXH, BHYT là chính sách bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi an sinh của Nhân dân”; “Đảng và Nhà nước quyết tâm thực hiện BHXH, BHYT toàn dân”… hướng tới nhóm đối tượng đích gồm người nông dân, NLĐ tại khu vực phi chính thức, đặc biệt là các đối tượng thuộc nhóm người chưa tham gia BHYT hộ gia đình.

Tuổi trẻ Bưu điện và BHXH xung kích trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Đây là một trong những phương pháp vận động, truyền thông trực tiếp  góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân về BHXH, BHYT, giúp người dân hiểu thêm về giá trị an sinh, nhân văn của chính sách, từ đó tự giác tham gia nhằm đảm bảo an sinh cho chính mình và gia đình.

Năm 2022, Bưu điện TP Móng Cái được giao chỉ tiêu phát triển mới 930 đối tượng BHXH tự nguyện, phấn đấu cùng với BHXH TP Móng Cái  đạt mục tiêu phát triển đối tượng tham gia, mở rộng diện bao phủ BHXH đến toàn bộ lực lượng lao động, BHYT đến toàn dân theo các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...