Tuổi trẻ Móng Cái sáng tạo, xung kích, tình nguyện

20/05/2022 09:59
Kế thừa truyền thống anh hùng, tuổi trẻ Móng Cái tiên phong đi đầu, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ra sức thi đua học tập, xây dựng Móng Cái trở thành trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch cảng biển trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh! thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng, đoàn các cấp.

Trong 05 năm qua, Thành phố Móng Cái đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm trên tất cả các lĩnh vực, bảo đảm: phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hóa con người làm nền tảng tinh thần, tăng cường quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên; phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện dứt điểm, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đo lường hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được coi trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng được đổi mới, tăng cường; kinh tế của thành phố có bước tăng trưởng cao và ổn định, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quan hệ đối ngoại được mở rộng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. TP Móng Cái giữ vững địa bàn xanh, an toàn, thích ứng linh hoạt với dịch bệnh trong trạng thái bình thường mới.

Thanh niên thành phố (từ 16 đến 30 tuổi) có 28.701 người, chiếm 26,2% dân số, trong đó: nữ 14.493 người, chiếm 50,5%; nam 14.208 người, chiếm 49,5%.

Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 6.688 đoàn viên mới, 7.866 hội viên mới (tăng 222,9% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXI), tổng số đoàn viên toàn Thành phố là 7.690 đoàn viên, có 43 Đoàn cơ sở, chi đoàn trực thuộc và 241 chi đoàn cơ sở, phát triển mới 08 tổ chức cơ sở Đoàn hội ngoài doanh nghiệp nhà nước (vượt 40% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXI).

5 năm qua, đã có 605 đồng chí đoàn viên được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng

Đội ngũ Đảng viên trẻ, phát huy sức mạnh của tuổi đoàn, góp phần xây dựng Đảng bộ Móng Cái ngày càng vững mạnh

5 năm qua, đoàn đã giới thiệu 1.168 quần chúng ưu tú tham gia lớp cảm tình Đảng, giới thiệu 963 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 605 đồng chí được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, đạt 74,05 % tổng số Đảng viên mới kết nạp trong toàn Đảng bộ (vượt 4,05% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXI); có 12 cán bộ đoàn tham gia cấp ủy, 40 cán bộ Đoàn trúng cử đại biểu HĐND các cấp.

Thanh niên Móng Cái có bước chuyển biến tích cực về mọi mặt, tỷ lệ thanh niên được đào tạo nghề tăng nhanh, trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị cao hơn trước. Thanh niên ngày càng thể hiện rõ sự năng động, dám nghĩ, dám làm, có ý chí vươn lên trong học tập, rèn luyện; chủ động tiếp thu, nắm bắt kiến thức khoa học công nghệ mới, vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng; xung kích tình nguyện vì cộng đồng, có nguyện vọng phấn đấu trở thành đoàn viên và đảng viên; xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới. Vai trò của thanh niên được khẳng định ngày càng rõ hơn trong các hoạt động xã hội và có những đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của thành phố.

Thanh niên Móng Cái lập thân, lập nghiệp

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu đoàn TNCSHCM thành phố Móng Cái lần thứ 21, nhiệm kỳ 2017-2022 với mục tiêu: “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn; tăng cường công tác giáo dục, xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước; mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi; phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, vai trò sáng tạo, khởi nghiệp, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương”. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Đoàn thanh niên trong toàn thành phố đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi, toàn diện 11/11 chỉ tiêu, trong đó 28/29 tiêu chí hoàn thành vượt mức; 01 tiêu chí hoàn thành.

Trong 5 năm, Thành đoàn Móng Cái đã chủ động phối hợp tham mưu cho Thường trực Thành ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác thanh niên; phối hợp với UBND Thành phố, các ngành trong triển khai chương trình phát triển thanh niên thành phố Móng Cái, từ đó, huy động được cả hệ thống chính trị và toàn xã hội chăm lo cho thanh niên và công tác thanh niên. Phối hợp tham mưu cho Thường trực Tỉnh Đoàn Quảng Ninh triển khai thực hiện thành công trên 20 chương trình, hoạt động có quy mô cấp trung ương, cấp tỉnh tại địa bàn Thành phố.

Đặc biệt, bắt nhịp nhanh với hoạt động của mô hình cơ quan Khối MTTQ và các Đoàn thể Chính trị, xã hội thành phố, Đoàn Thanh niên đã phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ chung của Khối MTTQ và các đoàn thể Thành phố đảm bảo hài hòa nhiệm vụ chung, hiệu quả nhiệm vụ chuyên biệt; khẳng định được vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn theo Điều lệ và trong hệ thống chính trị. Nhiều hoạt động của Đoàn thanh niên Móng Cái được Tỉnh đoàn nhân rộng trở thành mô hình toàn Tỉnh (như: hỗ trợ dịch vụ công, người giới thiệu hay nhất về Móng Cái, CLB thuyết minh viên tuyến điểm du lịch…). Hoạt động Đoàn chú trọng hướng về cơ sở, tạo mọi nguồn lực cho cơ sở, nhất là vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.

Thanh niên là nòng cốt trong chuyển đổi số, trong các chương trình đầy sáng tạo của TP Móng Cái

Công tác tuyên truyền giáo dục được quan tâm triển khai sâu rộng, nội dung phong phú, hình thức đa dạng, góp phần xây dựng lớp thanh niên Móng Cái giàu lòng yêu nước, sống đẹp, có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh văn hoá con người Việt Nam. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức trên 750 buổi học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng, Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước thu hút 40.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; Tổ chức có hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị gắn với các sự kiện trọng đại, nhất là hoạt động tuyên truyền, vận động cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Tổ chức thành công Hội thi “90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam". Duy trì hiệu quả hoạt động 12 câu lạc bộ “Tuổi trẻ với pháp luật” thu hút trên 500 thành viên tham gia; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên góp ý các văn bản dự thảo pháp luật liên quan đến thanh thiếu nhi, đặc biệt là Luật Thanh niên năm 2020. Đẩy mạnh hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi với các chương trình “Tuổi trẻ với mùa xuân biên giới”, “Hành trình theo chân Bác”, “Hành trình đến các địa chỉ đỏ”, “Cờ hồng nơi biên cương”, “Đền ơn đáp nghĩa”, "Lễ thắp nến tri ân”...

Tăng cường giáo dục truyền thông cho lớp lớp thế hệ thiếu niên

Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai với những cách làm sáng tạo, có tác dụng giáo dục và ý nghĩa thực tiễn. Trong 5 năm, đã xây dựng 4.648 cuốn nhật ký thanh, thiếu nhi làm theo lời Bác, 30 tủ sách Bác Hồ. Tổ chức 02 Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp Thành phố tại Khu di tích Anh hùng Liệt sĩ Kim Đồng - tỉnh Cao Bằng và Khu di tích K9 Đá Chông, Sơn Tây, Hà Nội.

Các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Móng Cái đã tạo sức lan toả sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội có bước phát triển mới. Nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cơ sở Đoàn đã đóng góp trên 30.000 ngày công tình nguyện dọn vệ sinh môi trường, duy trì thường xuyên hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; đảm nhận gần 200 công trình, phần việc, 13 công trình thanh niên cấp Tỉnh (chỉnh trang, tạo cảnh quan, đoạn đường thanh niên quản lý)…góp phần tích cực cùng các xã về đích nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao. Phối hợp với lực lượng biên phòng tổ chức hơn 300 đợt vệ sinh môi trường tại bãi biển (Trà Cổ, Bình Ngọc, Đầu Đông, Bến Hèn…). Phối hợp với Đoàn thanh niên Trung đoàn 43 trồng 2.000 cây hoa sở tại Đồi thanh niên; tổ chức trồng “tuyến đường hoa sim” khu vực Hải Đăng -Vĩnh Thực; chung sức xây dựng xóm họ Đặng (thôn Pò Hèn - xã Hải Sơn) thành thôn dân cư kiểu mẫu gắn với điểm du lịch cộng đồng; phối hợp tổ chức trồng mới trên 50.000 cây xanh và hoa trên toàn địa bàn Thành phố. Trong 05 năm đã triển khai vẽ trên 17 công trình tranh tường với trị giá hơn 01 tỷ đồng.

Thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia xây dựng nông thôn mới

Đặc biệt, trong giai đoạn cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19, lực lượng Đoàn viên thanh niên đã thành lập các tổ xung kích, tình nguyện ra tuyến đầu chống dịch, phối hợp với các lực lượng trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định phòng chống dịch, tiêm chủng vac xin, làm nòng cốt trong các tổ covid cộng đồng, tổ tự quản, các chốt phòng chống dịch toàn tuyến biên giới và nội địa, hướng dẫn cán bộ, nhân dân sử dụng ứng dụng SMART QUANGNINH và ứng dụng NCOVI, BLUEZONE, sổ sức khỏe điện tử PC – Covid, xã hội hóa kinh phí, vật chất tặng các chốt kiểm soát dịch bệnh góp phần quan trọng xây dựng, giữ vững vùng xanh an toàn.

Trong công tác tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội: đã vận động trên 9.558 suất quà với giá trị hơn 03 tỷ đồng cho trẻ em nghèo, thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua các tổ chức Đoàn, Hội LHTN, cá nhân, nhà hảo tâm nhận đỡ đầu thường xuyên với mức hỗ trợ từ 300 - 500 nghìn đồng/tháng đối với 178 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; duy trì đỡ đầu 06 con nạn nhân nhiễm chất độc hóa học với mức 300 nghìn đồng/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi. Hàng năm thành lập đội hình thanh niên tình nguyện tiếp sức kỳ thi vào lớp 10; thành lập đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ công tác hiến máu tình nguyện, qua 06 đợt đã tiếp nhận được 2.643 đơn vị máu; Phối hợp tổ chức 13 chương trình khám phát thuốc cho trên 2.000 người dân trên địa bàn. Xây dựng 05 “ngôi nhà khăn quàng đỏ” cho học sinh khó khăn.

Trong phong trào Tuổi trẻ sáng tạo: Thành đoàn Móng Cái đã chủ động đảm nhận nội dung “đào tạo công dân điện tử” nhằm phát huy trí tuệ, sáng tạo của thanh niên trong việc xây dựng chính quyền điện tử, công dân điện tử, trọng tâm là hướng dẫn công dân sử dụng dịch vụ trực tuyến mức độ 3, 4. Trong nhiệm kỳ, số lượng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến ĐTN hỗ trợ gần 70.000 bộ; duy trì 18 đội hình TNTN hỗ trợ dịch vụ công tại bộ phận 01 cửa xã, phường và trung tâm hành chính công thành phố với trên 135 thành viên.

Tổ chức Hội thi “Người giới thiệu hay nhất về Móng Cái” định kỳ 02 năm/lần, thành lập CLB thuyết minh tuyến điểm du lịch trên địa bàn Thành phố.

Phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì: Thăm, tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang, bộ đội biên phòng trên địa bàn dịp Tết Nguyên Đán hàng năm; phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự Thành phố, các đoàn thể Thành phố tổ chức gói bánh chưng tặng cho các chiến sỹ trực tại các chốt phòng chống dịch Covid - 19 trên toàn địa bàn. Trong nhiệm kỳ, công tác hậu phương quân đội được quan tâm, phối hợp tổ chức đón, chúc mừng 618 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, tiễn 765 tân binh lên đường nhập ngũ, xã hội hóa thăm, tặng quà cho trên 147 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tự nguyện viết đơn nhập ngũ. Huy động thanh niên tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự trong khu dân cư, tham gia Tổ liên gia, tổ covid cộng đồng. Triển khai mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”.

Bí thư Thành ủy Móng Cái Hoàng Bá Nam cùng Đoàn Thanh niên và các lực lượng hướng về biên giới, biển đảo

Trong chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập được các cấp bộ đoàn chủ động và phối hợp thực hiện, tập trung đồng hành “nâng bước em đến trường”, “Tư vấn mùa thi, định hướng nghề nghiệp”, tổ chức 30 lớp dạy ngoại ngữ miễn phí cho nhân dân, đoàn viên thanh niên, mở 02 lớp tiếng dân tộc Dao miễn phí cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn xã Hải Sơn, Bắc Sơn, tổ chức các lớp võ, dạy vẽ, kỹ năng sống, các lớp dạy bơi…Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập ngoại ngữ trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, duy trì hoạt động 16 Câu lạc bộ “Tin học trẻ” (158 thành viên), 39 Câu lạc bộ tiếng Anh, tiếng Trung (1.189 thành viên). Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu việc làm cho 2.543 thanh niên; nhiều thanh niên các xã phường được nhận vào làm việc lao động tại công ty công ty TexHong, Lợi Lai, Hồng Vận, khách sạn Majetic, Công ty CP Thành Đạt, Công ty CP Trung Chính, tiệm cắt tóc, nhà hàng, khách sạn....

Với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, Thành đoàn, các cơ sở đoàn đã tích cực vận động thanh niên ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ, đặc biệt là công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp. Tổ chức tuyên truyền thanh niên tham gia phát triển các sản phẩm thương hiệu địa phương (lợn Móng Cái, ghẹ Trà Cổ, tôm chân trắng, khoai lang Bình Ngọc...). Duy trì nâng cao hiệu quả hoạt động 09 CLB thanh niên phát triển kinh tế (153 thành viên). Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội nâng cao chất lượng hoạt động vốn vay, đã tín chấp số tiền 15,398 tỷ đồng cho 658 đoàn viên ở 12 tổ (04 cơ sở) vay phát triển kinh tế.

Trong công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng, phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên các cấp ngày càng khẳng định rõ vai trò và trách nhiệm. Trong đó, Hội đồng Đội xã, phường chủ động trong công tác chỉ đạo và phối hợp với các Liên đội trên địa bàn triển khai nội dung chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học. Chất lượng nội dung, phương thức hoạt động Đội, sinh hoạt sao nhi đồng được cải tiến. Các phong trào "Kế hoạch nhỏ"; “1000 đồng thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Móng Cái” tại 30/30 liên đội, 4/4 Đoàn trường THPT với gần 4.000 đoàn viên, 15.000 đội viên tham gia với số tiền quỹ hàng năm khoảng 180 triệu đồng.

Trong các dịp lễ, tết, Thành đoàn Móng Cái luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em xã đảo, trẻ em xã miền núi. Hàng năm có trên 400 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà với số tiền gần 250 triệu đồng, hơn 1980 suất quà đến với trẻ em nhân dịp tết Trung thu.

Điểm sáng tạo trong nhiệm kỳ đó là xây dựng 10 “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” cho học sinh khó khăn trị giá trên 300 triệu đồng (bằng 180% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXI); tổ chức 02 đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp thành phố. Các hoạt động đã góp phần không nhỏ xây dựng lớp thiếu nhi Móng Cái có tâm hồn, tình cảm, lối sống, nhân cách đẹp, biết giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

Hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế thanh niên những năm đầu nhiệm kỳ có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần tích cực thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của thành phố, tuy nhiên đến cuối nhiệm kỳ, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19 nên hoạt động giao lưu thanh niên giữa hai địa phương Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc) không được triển khai.

Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ toàn thành phố đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ XXI đề ra. Được cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Với những thành tích đạt được, trong nhiệm kỳ, Thành đoàn Móng Cái được Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn, Thành phố tặng nhiều cờ, bằng khen, giấy khen và được đánh giá là đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi.

Với mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn; xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Tăng cường công tác giáo dục, lịch sử truyền thống, xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước; mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi; phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, vai trò sáng tạo, khởi nghiệp, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia, trên nền tảng của thành tựu 5 năm 2017-2022, nhiệm kỳ 2022- 2027, tuổi trẻ TP Móng Cái quyết tâm rèn đức, luyện tài, đoàn kết, xung kích tình nguyện, sáng tạo, xây dựng thành phố Móng Cái ngày càng văn minh, hiện đại, thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIV đề ra “Xây dựng Móng Cái trở thành trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch, cảng biển trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh”.

Thu Hằng - Nguyễn Đức
Trung tâm TTVH
Loading...