ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

15/08/2022 14:13

 Thực hiện Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 21/7/2022  của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 được Sở Nội vụ thẩm định tại Văn bản số 1598/SNV-XDCQ&CTTN ngày 02/8/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 như sau:

I. Nhu cầu tuyển dụng: 18 vị trí, chức danh công chức cần tuyển dụng (chi tiết về vị trí, chức danh công chức cần tuyển có bảng phụ lục kèm theo).

II. Điều kiện, tiêu chuẩn người đăng ký dự tuyển

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

- Đủ 18 tuổi trở lên.

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

- Không cư trú tại Việt Nam.

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Tiêu chuẩn chung

- Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước.

- Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, vụ trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

3. Tiêu chuẩn cụ thể

- Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên.

- Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học loại khá trở lên các chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhiệm vụ của chức danh công chức cấp xã.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

1. Người đăng ký dự tuyển đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện, phù hợp với yêu cầu vị trí tuyển dụng theo thông báo của Ủy ban nhân dân thành phố khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển phải đầy đủ các thành phần hồ sơ sau:

(1) Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã (theo mẫu thống nhất chung);

(2) Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã (theo mẫu thống nhất chung);

(3) Bản photo văn bằng chuyên môn, bảng điểm theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (khi trúng tuyển sẽ đối chiếu với bản chính). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng; 

(4) Bản chụp chứng chỉ bồi dưỡng hộ tịch (đối với thí sinh đăng ký dự tuyển chức danh công chức Tư pháp - Hộ tịch);

(5) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

(6) Các văn bằng, chứng chỉ minh chứng đối với các trường hợp được miễn thi Tin học theo quy định (đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán -  tin trở lên);

(7) 04 phong bì gửi đảm bảo (có dán tem) ghi cụ thể số điện thoại, địa chỉ người nhận. Nếu tên người nhận trên phong bì không phải tên của thí sinh tham gia dự thi, phải ghi rõ tên của thí sinh cạnh tên người nhận (ví dụ: “Họ tên người nhận (họ tên thí sinh)”.

Lưu ý: Người đăng ký dự tuyển công chức cấp xã phải cam đoan, ký tên trên đơn đăng ký dự tuyển, phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các giấy tờ có liên quan đến hồ sơ đăng ký dự tuyển… Người đăng ký dự tuyển khi được thông báo trúng tuyển phải hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định. Nếu không hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

2. Nơi phát hành hồ sơ dự tuyển: Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố, tầng 3, trụ sở Thành ủy Móng Cái, đường Hữu Nghị, thành phố Móng Cái.

IV. Tiếp nhận Hồ sơ dự tuyển

1. Người đăng ký dự tuyển chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển vào một vị trí chức danh công chức tại Ủy ban nhân dân xã, phường có chỉ tiêu tuyển dụng. 

Người đăng ký dự tuyển công chức cấp xã phải trực tiếp nộp 02 bộ hồ sơ dự tuyển tại Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố Móng Cái trong thời hạn nhận hồ sơ.

Khi nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển, công chức Cơ quan Tổ chức - Nội vụ được phân công nhận hồ sơ phải ký vào phiếu giao nhận hồ sơ với người đăng ký dự tuyển (theo mẫu trong hồ sơ đăng ký dự tuyển).

2. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 15/8/2022 đến ngày 14/9/2022 (trong giờ hành chính).

3. Địa điểm nhận hồ sơ: Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố Móng Cái, tầng 3, trụ sở Thành ủy Móng Cái, đường Hữu Nghị, thành phố Móng Cái. Điện thoại liên hệ: 0203.3777.007.

4. Lệ phí dự tuyển: Theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (chỉ thu lệ phí đối với những người được thành phố thông báo đủ điều kiện dự tuyển; dự kiến 500.000 đồng/ 1 thí sinh/ 1 lần dự tuyển).

V. Hình thức tuyển dụng 

1. Tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao 

- Đối tượng: Người tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi ở trong nước hoặc đạt loại khá trở lên ở nước ngoài có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng.

- Phương thức: Xét tuyển.

- Xét tuyển công chức cấp xã thực hiện theo 02 vòng như sau:

+ Vòng 1: Kiểm tra hồ sơ, kiểm tra các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu đáp ứng được đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định.

Chậm nhất 05 ngày làm việc sau khi ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Chủ tịch UBND Thành phố phải thông báo triệu tập người dự tuyển đủ điều kiện dự phỏng vấn vòng 2.

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập người dự tuyển được tham dự vòng 2 thì phải tổ chức sát hạch phỏng vấn.

+ Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi phòng vấn, thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị). Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Chậm nhất 05 ngày làm việc tính đến ngày tổ chức thi vòng 2, Hội đồng tuyển dụng gửi thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển (trong đó ghi rõ thời gian, địa điểm xét tuyển, thu lệ phí thi, nội dung ôn tập...).

2. Tuyển dụng đối với các trường hợp thông thường

- Phương thức: Thi tuyển.

- Thi tuyển công chức cấp xã thực hiện theo 02 vòng như sau:

+ Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần: 

 Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thời gian thi 60 phút.

+ Phần II: Tin học 30 câu hỏi về kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng vào nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian thi 30 phút.

Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu hỏi trả lời đúng cho từng phần  thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định.

+ Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng hình thức thi viết, thời gian 180 phút. Nội dung thi: kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng. Cách tính điểm: điểm thi được tính theo thang điểm 100.

3. Cách xác định người trúng tuyển và thông báo kết quả trúng tuyển

3.1. Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức cấp xã phải có các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng chức danh công chức.

3.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định người trúng tuyển.

VI. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã

Ưu tiên trong tuyển dụng được áp dụng đối với đối tượng tham gia thi tuyển và xét tuyển theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ, cụ thể:

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2; 

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc xét tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

VII. Thời gian và địa điểm tổ chức

- Thời gian: Dự kiến trong quý IV, năm 2022.

- Địa điểm: thành phố Móng Cái (căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã sẽ có thông báo sau).

Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Cơ quan Tổ chức - Nội vụ qua số điện thoại 0203.3777.007 để được giải đáp và hướng dẫn.

Cơ quan Tổ chức - Nội vụ
Loading...