ỦY BAN NHÂN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Tuyển hợp đồng lao động vào làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc UBND thành phố Móng Cái năm 2022

21/09/2022 16:07

Uỷ ban nhân dân thành phố Móng Cái thông báo nhu cầu tuyển hợp đồng lao động vào làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc UBND thành phố Móng Cái, như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Người dự tuyển phải có đủ các điều kiện:

- Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; 

- Đảm bảo độ tuổi lao động theo quy định Bộ Luật lao động ngày 20/11/2019.

- Có đơn xin dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu của chỉ tiêu hợp đồng lao động cần tuyển;

- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ;

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Toà án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. Không bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. 

II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG 

1. Số lượng chỉ tiêu cần tuyển: 01 chỉ tiêu.

2. Yêu cầu trình độ chuyên môn: tốt nghiệp Đại học ngành Điện; có khả năng sử dụng thành thạo công nghệ thông tin cơ bản và ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực.  

3. Vị trí việc làm: quản lý, giám sát đầu tư.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 

Thành phần hồ sơ cá nhân gồm:

1. Sơ yếu lý lịch tự thuật.

2. Đơn đề nghị ký kết hợp đồng lao động.

3. Bản sao (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm.

4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

5. Bản sao xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội đối với những người đã có thời gian tham gia công tác đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu có).

IV. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ 

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 10 ngày làm việc kể từ ngày 20/9/2022 đến hết ngày 01/10/2022 (trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6).

- Mỗi thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ dự tuyển.

2. Địa điểm: Tại Cơ quan Tổ chức - Nội vụ (tầng 3 trụ sở Thành ủy Móng Cái; Đường Hữu Nghị - Phường Hoà Lạc- thành phố Móng Cái)

- Yêu cầu thí sinh dự tuyển phải trực tiếp đến nộp hồ sơ, không nhận hồ sơ thông qua người khác chuyển đến hoặc qua đường bưu điện (Thí sinh không trúng tuyển không trả lại hồ sơ dự tuyển).

Thông báo Tuyển hợp đồng lao động vào làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (xem tại đây)

Cơ quan Tổ chức - Nội vụ
Loading...