UBND thành phố Móng Cái thông báo:

Tuyển hợp đồng lao động vào làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; Trung tâm phát triển quỹ đất; Trung tâm hành chính công thuộc UBND thành phố Móng Cái năm 2022

08/07/2022 11:04
PV
Loading...