Tuyên truyền, hướng dẫn hoàn thiện phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Trần Phú

16/11/2021 14:07

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, Thành phố; Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo việc truy vết nhanh chóng, khoanh vùng chính xác, đúng đối tượng; UBND phường yêu cầu số hóa việc khai báo y tế (Quét mã QR Code) đối với tất cả cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Ngày 16/11/2021, UBND Phường đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn hoàn thiện phương án phòng, chống dịch Covid-19 và cài đặt, gắn mã QR Code tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Trần Phú.

Đồng chí Trần Bích Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường phát biểu tại Hội nghị

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó yêu cầu hộ kinh doanh đẩy mạnh việc tạo điểm quét mã QR khi có người đến giao dịch thực hiện, tạo thành thói quen để từng bước chung sống an toàn với dịch bệnh.

Đại diện các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn cài đặt và gắn mã QR Code

Thu Trà
Loading...