BHXH TP Móng Cái

Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện; hướng dẫn cài đặt ứng dụng BHXH số- VssID cho Hội Nông dân

10/09/2021 16:41
Chiều ngày 10/9/2021, Bảo hiểm xã hội TP Móng Cái phối hợp với Hội Nông dân, Bưu điện thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện; hướng dẫn cài đặt ứng dụng BHXH số- VssID cho Cán bộ, hội viên Hội Nông dân các xã, phường trên địa bàn thành phố Móng Cái.

Tại hội nghị, trên 100 cán bộ Hội, chi hội trưởng, chi hội phó chi hội nông dân và các  hội viên chủ chốt, tiêu biểu của Hội Nông dân các xã phường đã được nghe tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, hướng dẫn cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số VssID.

Quang cảnh Hội nghị 

Cán bộ Bưu điện TP Móng Cái tuyên truyền 

Cán bộ BHXH TP Móng Cái hướng dẫn cài đặt ứng dụng bảo hiểm số 

Thông qua đây nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm và thế mạnh của đội ngũ cán bộ Hội và hội viên Hội nông dân trên địa bàn Thành phố trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, vị trí, vai trò của BHXH nói chung, của BHXH tự nguyện nói riêng trong đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, việc cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên điện thoại thông minh sẽ giúp mỗi người tiếp cận các tiện ích, thông tin thiết yếu như: quá trình tham gia, lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; giúp tra cứu thông tin về mã số BHXH, cơ quan BHXH, các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT, các điểm thu, đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, hỗ trợ trực tuyến 24/7, tích hợp tiện ích số BHXH, thẻ BHYT điện tử thay thế sổ và thẻ giấy, dịch vụ công, thanh toán trực tuyến, truyền thông trực tiếp đến người sử dụng, cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về chính sách BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp  ...

Hiện nay, số người cài đặt sử dụng ứng dụng VssID trên địa bàn Thành phố Móng Cái đạt  26.843 người

Hiện nay, số người cài đặt sử dụng ứng dụng VssID trên địa bàn Thành phố Móng Cái đạt  26.843/25362 người= 106% KH BHXH Tỉnh giao. BHXH TP Móng Cái vinh dự được BHXH Tỉnh khen về thành tích xuất sắc thực hiện VssID.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...