Tuyên truyền Luật căn cước 2023

30/06/2024 15:32
Luật Căn cước 2023 chính thức có hiệu thi hành kể từ ngày 1/7/2024, chính thức đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước. Những ngày này, Công an TP Móng Cái đã tập trung tuyên truyền những điểm mới của Luật căn cước, đồng thời hướng dẫn công dân thực hiện quy định.

Những ngày qua, Công an Phường Bình Ngọc đã tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trọng tâm là phổ biến các điểm mới của Luật căn cước 2023, có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Với đặc thù địa bàn có sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp, có nhiều công dân tham gia khai thác thủy sản trên biển, có những chuyến đi dài ngày trên biển, do vậy, việc nắm chắc các quy định mới sẽ giúp công dân thực hiện nhanh chóng, đúng luật. Trên toàn địa bàn thành phố, công an các xã phường tùy theo điều kiện đặc thù địa bàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

10 điểm mới của Luật căn cước 

Theo đó, Luật Căn cước số 26/2023/QH15 được Quốc hội khóa 15, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 27/11/2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2024; gồm 7 chương, 46 điều. So với Luật Căn cước 2014, Luật Căn cước 2023 có 10 điểm mới, gồm: Chính thức đổi tên Căn cước công dân thành Căn cước (Điều 3). Giá trị sử dụng của thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân đã được cấp (Điều 46). Chứng minh nhân dân 9 số hết hiệu lực từ 01/01/2025 (Điều 46). Bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ Căn cước (Điều 18). Mở rộng đối tượng được cấp thẻ Căn cước (Điều 18 và 19). Cấp thẻ Căn cước cho người dưới 6 tuổi (Điều 22). Bổ sung quy định cấp giấy chứng nhận Căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được Quốc tịch (Điều 3 và Điều 30). Bổ sung quy định cấp Căn cước điện tử (Điều 31 và Điều 33). Bổ sung quy định thu thập thông tin sinh trắc học (Điều 16 và Điều 23). Bổ sung quy định về việc tích hợp thông tin vào thẻ Căn cước (Điều 22).

Công an Phường Bình Ngọc tuyên truyền tới công dân, người nhà ngư dân nắm rõ các quy định của Luật căn cước, chủ động sắp xếp thời gian thực hiện 

Thông qua tuyên truyền tại các khu dân cư và trên các tàu thuyền đã giúp công dân hiểu hơn về 10 điểm mới của Luật Căn cước năm 2023, giúp cho người dân trên địa bàn nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật Căn cước và đồng tình, ủng hộ, hỗ trợ các lực lượng chức năng trong quá trình triển khai, thực hiện.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...