Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, cư dân biên giới

02/04/2024 11:12
Miền núi cao, vùng sâu, biên giới, hải đảo là những vị trí trọng yếu về an ninh, quốc phòng của đất nước. Từ các chính sách quan tâm, đầu tư cho vùng đặc biệt quan trọng này, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã chú trọng ưu tiên đầu tư, phát triển đưa kinh tế - xã hội phát triển và đời sống Nhân dân nơi đây cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, việc tiếp cận thông tin, kiến thức pháp luật của người dân nơi đây còn nhiều hạn chế, do đó tình trạng người dân vi phạm pháp luật vì thiếu hiểu biết pháp luật vẫn còn xảy ra.

Xác định nhiệm vụ tuyên tryền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới, hải đảo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, những năm qua, các ngành, các cấp chính quyền và địa phương, trong đó các lực lượng nòng cốt như Biên phòng, Hải Quan, Công an và chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp, giải pháp, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật phong phú, phù hợp, góp phần tích cực vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên hai tuyến biên giới đất liền và vùng biển, qua đó, góp phần nâng cao ý thức đấu tranh, bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biên giới, chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngày 02/4 các lực lượng Đồn biên phòng Hải Hoà, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái và UBND phường phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Đồn biên phòng, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, lãnh đạo phường Hải Hoà cùng đông đảo cán bộ, công chức, nhân dân địa bàn tham dự.

Thiếu tá Trương Minh Đào, Chính trị viên phó, Đồn biên phòng Hải Hoà, cho biết, để việc tuyên truyền, PBGDPL đạt hiệu quả cao, cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Hải Hoà phải thường xuyên đổi mới cách làm, lựa chọn mô hình sao cho phù hợp với từng đối tượng, điều kiện cụ thể của người dân. Trong đó trọng tâm tiến hành nội dung tuyên truyền thông qua các hình thức như: tuyên truyền miệng, phát tờ rơi, báo ảnh… Nội dung tuyên truyền, PBGDPL tập trung chủ yếu về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, các chủ trương chính sách pháp luật về biên giới, quốc gia, pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài ở Việt Nam…

Có thể nói, công tác PBGDPL trên địa bàn đang ngày càng đi vào nền nếp, thiết thực, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành luật pháp, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới  của Tổ quốc. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL, “cần tăng cường xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở địa phương, cơ quan, đơn vị; tập trung xây dựng, củng cố cơ sở, tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân biên giới tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới” - Đồng chí Lê Văn Khanh, PCT UBND phường Hải Hoà cho biết thêm.

Đặng Văn Cao
Loading...