UB MTTQ tỉnh Quảng Ninh: Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. năm 2023

28/03/2023 15:31
Ngày 28/3, UB MTTQ tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ chủ chốt MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, năm 2023. Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái và đồng chí Nguyễn Thị Ngân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh.
Quang cảnh tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu là cán bộ chủ chốt MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của TP đã được học tập nghiên cứu 5 chuyên đề về triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Triển khai Kế hoạch số 196/KH-MTTQ-BTT, ngày 17/01/2023 của Ban TT Uỷ ban MTTQ tỉnh về phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác Giám sát, PBXH của MTTQ và các tổ chức CT-XH: Phổ biến Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở; Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Chuyên đề về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái phát biểu tại hội nghị 

Đồng thời, các đại biều tham gia tập huấn còn được trao đổi và giải đáp các tình huống, vướng mắc gặp phải trong thực tiễn nhằm giúp tăng cường và đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đem lại tính hiệu quả thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của MTTQ và các tổ chức thành viên ở địa phương nhất là những vấn đề dư luận quan tâm và cần định hướng dư luận xã hội tạo sự thống nhất và đồng thuận xã hội góp phần xây dựng ổn định tình hình ANCT  - TTAT XH để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2023 của TP Móng Cái nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung; Đồng thời, trao đổi, cung cấp các nội dung thông tin giúp cơ sở nắm vững Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, các nhiệm vụ trong công tác giám sát và phản biện xã hội, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát và phản biện xá hội của UB MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền. 

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...