UB MTTQ xã Quảng Nghĩa: Đổi mới, sáng tạo, phát huy sức mạnh đại đoàn kết xây dựng xã phát triển

10/03/2024 11:21
Với vai trò tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 5 năm qua UB MTTQ xã Quảng Nghĩa đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh góp phần xây dựng xã Quảng Nghĩa phát triển.
Lễ công bố quyết định và kiện toàn công tác cán bộ xã Quảng Nghĩa 
Các đồng chí lãnh đạo tới dự và chúc mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân

Quảng Nghĩa là xã miền núi, nằm ở cửa ngõ thành phố Móng Cái, kinh tế, đời sống của nhân dân chủ yếu là nông nghiệp, địa bàn xã có 5 dân tộc anh em sinh sống. Với truyền thống cách mạng và sự năng động và sáng tạo, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ - chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã đã phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua yêu nước, vượt qua khó khăn, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm một cách chủ động, quyết liệt, sát thực tế, hợp lòng dân, tranh thủ các nguồn lực, nhất là nguồn lực trong nhân dân; tập trung xây dựng, triển khai thực hiện các quy hoạch; các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng trọng điểm đã tạo động lực cho kinh tế- xã hội của xã phát triển. Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm tăng trên 10%; chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao đã và đang được triển khai tích cực, hiệu quả, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới; Quốc phòng - An ninh được bảo đảm vững chắc; các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện có hiệu quả; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao; bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới.

Xã Quảng Nghĩa phát triển các mô hình phát triển kinh tế và đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới 

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức thành viên phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tập hợp và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội MTTQ xã lần thứ X đề ra: Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, nhân dân đồng thuận thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Thực hiện tốt trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội đã triển khai hiệu quả, được nhân dân ghi nhận; Qua đó, vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội; Hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân được nâng cao; tinh thần tự quản, sáng tạo của Nhân dân được phát huy; Các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được triển khai sâu rộng, có hiệu quả; Các hoạt động vì người nghèo, an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng; Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tập trung thực hiện một cách chặt chẽ, thực chất, hiệu quả; Các phong trào thi đua được nhân dân tích cực tham gia góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân.

Để có được những kết quả là do có sự lãnh đạo sâu sát, toàn diện của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, sự đóng góp thiết thực của các ủy viên Ủy ban MTTQ xã khóa X, Ban công tác Mặt trận thôn, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc tôn giáo, các nhà hảo tâm đã chung sức, đồng lòng, đồng tâm hiệp lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động, góp phần vào kết quả chung của MTTQ xã Quảng Nghĩa nhiệm kỳ qua.

Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid - 19

MTTQ xã đã thực hiện tốt 5 chương trình công tác gắn với việc tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”:  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Ngày vì người nghèo”; đặc biệt là thực hiện xây dựng nông thôn mới, gắn với xây dựng đời sống văn hóa: MTTQ xã phối hợp tổ chức vận động, huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng thôn kiểu mẫu thôn 01, thôn 02, thôn 03 (khu dân cư hiện hữu) và các dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng 3,5km đường trung tâm xã, 1km đường trục thôn, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước thải sinh hoạt với tổng kinh phí huy động trên 103 tỷ đồng, trong đó đã huy động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia đóng góp trên 1500 ngày công lao động, hiến 2100 m2 đất và tiền mặt với tổng kinh phí trên 3,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức thành viên tích cực tham gia hỗ trợ xây dựng thành công 03 mô hình nuôi tôm trên bể cạn; hỗ trợ quảng bá sản phẩm OCOP địa phương (lợn Móng Cái, Tôm thẻ chân trắng); xây mới 03 cổng chào thôn; tham gia thực hiện các tuyến đường mẫu, trồng mới 12.000 cây Chuỗi Ngọc, 1.000 cây hoa Huỳnh Liên; 300 cây hoa giấy ngũ sắc, hơn 2.000 cây phi lao; hoàn thành 03 tuyến đường NTM kiểu mẫu “sáng – xanh – sạch – đẹp”. Đến nay Quảng Nghĩa đạt 19/19 tiêu chí, 75/75 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM và đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh, nâng cao về chất lượng, hằng năm 100% các thôn (5/5 thôn) đều đạt danh hiệu thôn văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa bình quân hằng năm đạt 91,5%, xã duy trì giữ vững danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới; các hoạt động văn hóa, văn nghệ trào mừng kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, thành phố và của xã được tổ chức thường xuyên, tiêu biểu là các hoạt động trào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh, MTTQ xã đã chủ trì, phối hợp tổ chức thành công liên hoan tiếng hát khu dân cư cấp xã và tham gia liên hoan cấp thành phố đạt giải nhất toàn đoàn khối xã, được Thành phố lựa chọn là đơn vị tham gia liên hoan cấp tỉnh. MTTQ và các tổ chức thành viên từ xã đến thôn đã phát huy vai trò, chủ động, tích cực triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19, góp phần giữ vững địa bàn an toàn, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nhiệm kỳ qua, đã huy động đóng góp trên 60 triệu đồng vào “Quĩ vì người nghèo”, huy động, kết nối và tham gia hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất cho hộ cận nghèo, hộ nghèo thoát nghèo bền vững, đã vận động hỗ trợ xây mới, sửa chữa 38 nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công với tổng số tiền là 941 triệu đồng. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã giảm nhanh hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã, đến hết năm 2021 xã Quảng Nghĩa không còn hộ nghèo, đến nay tỷ lệ hộ cận nghèo còn 0,89% (08 hộ), giảm 63 hộ cận nghèo, 37 hộ nghèo so với năm 2019. Năm 2024 phấn đấu giảm 06 hộ cận nghèo đạt mục tiêu giảm trên 70% theo Nghị quyết Thành ủy và Đảng ủy xã. 

Tặng quà nhân dịp ngày lễ Tết đối với  các đối tượng còn khó khăn
Quan tâm tới công tác vận động, tuyên truyền GPMB và xóa nhà tạm nhà khó khăn 

Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh, với 21 cuộc giám sát chuyên đề. Ủy ban MTTQ xã đã tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; chủ trì phối hợp thực hiện đảm bảo các quy trình bầu trưởng, phó thôn nhiệm kỳ 2020-2022, 2022-2025; thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn đảm bảo dân chủ, đúng quy định. Đồng thời, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân tăng cường đoàn kết quốc tế; Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Thành tựu đạt được trong những năm qua là rất đáng tự hào, tạo đà để Quảng Nghĩa phát triển bền vững. Kết quả trên có sự đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân, khẳng định sức mạnh của tinh thần đoàn kết, nhất trí của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự phối hợp của các cấp, các ngành và các tổ chức thành viên - trong đó, Khối dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội như Hội CCB, Hội Phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên xã giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết các lực lượng với sự trưởng thành và những đóng góp to lớn của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển của xã

Đảng ủy -chính quyền và UB MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm đẩy mạnh  các hoạt động VHVN - TDTT
Biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu
Biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu

Đồng chí Đỗ Thu Xuân - Chủ tịch UB MTTQ xã cho biết: “Nhiệm kỳ 2024-2029 với mục tiêu: Tăng cường củng cố, mở rộng khối đoàn kết toàn dân, hướng mạnh về các khu dân cư để triển khai các cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong toàn xã, huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tăng cường hiệu quả giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao hiệu quả hoạt động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân để “MTTQ thực sự là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc” trên địa bàn”.

Đồng chí Đỗ Thu Xuân - Chủ tịch UB MTTQ xã cho biết thêm: “MTTQ xã thống nhất 6 chương trình công tác và đề ra các chỉ tiêu cụ thể đó là phấn đấu 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; Hàng năm, mỗi thôn có ít nhất 01 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, điển hình, cụ thể góp phần xây dựng, phục vụ cộng đồng (xanh, sạch, đẹp, an ninh, trật tự, an toàn…), phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; 100% hộ cận nghèo của xã được hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà, đặc biệt phấn đấu hoàn thành việc xóa không còn hộ nghèo, giảm 70% hộ cận nghèo theo tiêu chí của tỉnh vào năm 2024 và không để phát sinh hộ nghèo trong nhiệm kỳ, chủ động rà soát, kịp thời tổ chức vận động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ về nhà ở cho những đối tượng khó khăn về nhà ở. MTTQ làm nòng cốt cùng với các đoàn thể chính trị- xã hội xã lựa chọn 01 vụ việc đơn thư kiến nghị phức tạp để tập trung giám sát, phản biện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của nhân dân; Phấn đấu trong nhiệm kỳ, Ủy ban MTTQ xã hướng dẫn, triển khai mỗi khu dân cư hình thành ít nhất 01 tổ, nhóm tự quản tại cộng đồng; 100% cán bộ Mặt trận cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận, Trưởng ban TTND, Ban GSĐTCĐ được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác Mặt trận; Duy trì tổ chức thành công “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” cấp xã gắn với kỷ niệm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11 hàng năm cả phần lễ, phần hội và bữa cơm “Đoàn kết”; xây dựng ít nhất được 02 mô hình “Thôn thông minh”; 100% cán bộ làm công tác mặt trận thực hiện thành thạo việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ hòa giải, phấn đấu hòa giải thành công ít nhất 80% số vụ từ thôn; Tập hợp trên 80% nhân dân tham gia các hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; Có từ 80% trở lên thôn đạt “thôn văn hóa”; tỷ lệ “Gia đình văn hoá” hằng năm đạt trên 92%; có từ 95% hộ dân ký cam kết không vi phạm Quy ước văn hóa, không vi phạm các TNXH, an toàn giao thông và có từ 90% Ban Thường trực MTTQ và Ban công tác Mặt trận thôn hoạt động khá trở lên, không có yếu kém; 100% các tổ chức thành viên đạt từ vững mạnh trở lên, không có tổ chức yếu kém”.

Kiện toàn Ban công tác mặt trận 

Đại hội MTTQ Việt Nam xã Quảng Nghĩa lần thứ XI với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Kỷ cương - Trách nhiệm” xác định mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024- 2029: phát huy dân chủ và truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy ý chí, tiềm năng, khát vọng và sức sáng tạo của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xây dựng xã Quảng Nghĩa kiểu mẫu, giàu đẹp văn minh, hiện đại./.

Trần Tương
Trung tâm truyền thông và Văn hóa thành phố Móng Cái
Loading...