UBND Thành phố Móng Cái giao ban thường kỳ tháng 2/2021

Chiều ngày 3/3, UBND TP Móng Cái tổ chức phiên họp giao ban thường kỳ tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2021. Đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Móng cái chủ trì. Các xã phường tham dự qua đường truyền trực tuyến và đảm bảo tốt công tác phòng dịch bệnh Covid-19.

Nhấn mạnh tại hội nghị giao ban, Chủ tịch UBND TP Móng Cái Hồ Quang Huy khẳng định: Tháng 2 là thời điểm Móng Cái thực hiện tốt công tác chuẩn bị và đảm bảo cho nhân dân vui Xuân đón Tết và giữ vững địa bàn an toàn trong đại dịch, đồng thời đảm bảo các chỉ tiêu tăng trưởng KT - XH theo đúng kỳ vọng, nhất là trong lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu.  Đây là nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng Doanh nghiệp và nhân dân.

Chủ tịch UBND TP Móng Cái Hồ Quang Huy chủ trì Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2021 

Theo đó, Thành phố đã chủ động quán triệt, thực hiện nghiêm túc theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo cho nhân dân đón tết an toàn trong điều kiện bình thường mới. Trong tháng 2/2021, tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố ổn định, trong đó một số ngành, lĩnh vực có mức tăng trưởng hơn so với cùng kỳ như: chỉ số Tổng thu NSNN trên địa bàn 2 tháng bằng 126,1% so cùng kỳ 2020; tổng mức bán lẻ hàng hóa 2 tháng tăng 2,7% CK; Tổng khách du lịch tăng 6% CK, Tổng nộp NSNN về dịch vụ du lịch tăng 9% CK; Giá trị sản xuất công nghiệp 02 tháng đầu năm 2021 đạt 1.297.314 triệu đồng, tăng 75,6%CK. Trong tháng, Thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị, phục vụ cho nhân dân vui Tết, đón Xuân, nhất là những hộ gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người cách ly y tế.... Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa thông tin, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng CNTT được triển khai theo chương trình, kế hoạch. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm….

Trưởng Phòng Tài chính- Kế hoạch Thành phố Móng Cái báo cáo kết quả tháng 2/2021

Tuy nhiên, Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố vẫn còn một số hạn chế, thách thức: Tổng kim ngạch XNK hàng hoá giảm so cùng kỳ (giảm 23%% CK); Doanh thu vận tải, bốc xếp giảm 49,4%CK; Giải ngân chi đầu tư xây dựng cơ bản, vốn ngân sách nhà nước năm 2020 đến thời điểm 31/01/2021 đạt 71,2% kế hoạch; Công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện một số dự án khởi công mới năm 2021 còn chậm; Tiến độ thi công một số công trình còn chậm, thời gian quyết toán một số dự án hoàn thành chưa đảm bảo theo quy định... Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, an toàn giao thông, dịch bệnh còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp cần tiếp tục quan tâm, tập trung chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái Nguyễn Thu Hương chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3/2021

Tại hội nghị, các xã, phường, cơ quan, đơn vị đã báo cáo nhanh kết quả công tác, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 3 và thời gian tiếp theo. 

Chủ tịch UBND Thành phố biểu dương sự cố gắng, tinh thần chủ động, tích cực của các cấp, ban ngành đoàn thể, xã, phường, cơ quan, đơn vị, các tập thể, cá nhân trong thực hiện “Mục tiêu kép”, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan đơn vị và sự đồng lòng tin tưởng ủng hộ của toàn dân trong kích hoạt và chấp hành ngay các biện pháp phòng chống dịch, giữ vững địa bàn an toàn. Chủ tịch UBND TP Móng Cái tin tưởng với sự quyết tâm và tinh thần khí thế thi đua lao động ngay từ đầu năm, Móng Cái có cơ sở, động lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ, hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể theo từng mốc thời gian phấn đấu.

Chủ tịch UBND TP Móng Cái Hồ Quang Huy kết luận Hội nghị 

Lắng nghe, kiểm điểm các nội dung đã hoàn thành, chưa hoàn thành của các cơ quan đơn vị trực thuộc và các xã, phường, đồng chí Chủ tịch UBND TP Móng Cái Hồ Quang Huy yêu cầu mỗi cơ quan, đơn vị, xã phường cần xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể gắn với từng mốc thời gian hoàn thành để có căn cứ kiểm điểm, đánh giá, gắn trách nhiệm với từng tập thể, cá nhân, nhất là trong các lĩnh vực liên quan đến giải quyết kiến nghị, ý kiến của cử tri, nhân dân, các hoạt động thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, thu ngân sách... 

Trong tháng 3 và thời gian tiếp theo, Chủ tịch UBND Thành phố Móng Cái yêu cầu 17 xã, phường, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định của pháp luật và tiến độ, kế hoạch yêu cầu của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban bầu cử cấp Tỉnh, Thành phố; đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy định. Nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy chính quyền, nâng cao chất lượng trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm ở các lĩnh vực, nhất là Quản lý đô thị, đất đai, bảo vệ môi trường, thu hút các nhà đầu tư nhanh chóng khởi công  các dự án, đẩy mạnh GPMB, tạo quỹ đất sạch, thực hiện đấu giá, tạo nguồn thu để tập trung cho các công trình trọng điểm, động lực; giải quyết vướng mắc trong thực hiện đề án giao đất, giao rừng gắn liền với cho thuê đất, thuê rừng đối với hộ gia đình và cộng đồng dân cư. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các bước trình tự thủ tục theo quy định để khởi công các dự án triển khai năm 2021 đảm bảo theo quy định. Tiếp tục thực hiện cuộc tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính và tích hợp tổng điều tra kinh tế với rà soát ấn định doanh thu thuế; đồng bộ quản lý nghĩa vụ tài chính với các nghĩa vụ thuế và các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, quản lý đô thị; chuẩn bị tốt nhất cho công tác bầu cử Quốc hội và  HĐND các cấp theo đúng quy định gắn với tăng cường mạnh mẽ công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, hướng đến nhiều đối tượng.

Tập trung quan tâm sản xuất vụ Xuân, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Kiểm soát tốt tuyến biên giới, không để xảy ra xuất nhập cảnh trái phép. Tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm quy trình cách ly trong các cơ sở cách ly tập trung,  quan tâm trang sắm vật tư y tế, thiết bị, phương tiện phục vụ, giải quyết chế độ cho người phục vụ, tăng cường tuyên truyền, thực hiện xét nghiệm tự nguyện ...

 Trong lĩnh vực văn hóa giáo dục, Chủ tịch UBND TP Móng Cái  yêu cầu đảm bảo tỷ lệ cao nhất học sinh tới trường gắn với thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid-19; Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, quản lý tốt các thiết chế văn hóa gắn với phát huy hiệu quả du lịch, dịch vụ, nâng cao chất lượng các hoạt động VHVN, TDTT, phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống truyền thanh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đạo đức công sở; đẩy mạnh xã hội hóa để xây dựng các tuyến phố mẫu, nâng cao, tập trung xây dựng nông thôn mới. 

Toàn thành phố tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; nhân dân; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi nhiệm vụ và công tác chỉ đạo, điều hành; tăng cường kiểm tra đột xuất công vụ, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm nhằm thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính từ Thành phố đến cơ sở.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...