UBND thành phố Móng Cái phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ trụ sở xã đến cổng chào thôn 4, xã Quảng Nghĩa

31/10/2023 15:47
UBND thành phố Móng Cái phê duyệt đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ trụ sở UBND xã đến cổng chào thôn 4, xã Quảng Nghĩa tại quyết định số 5869/QĐ-UBND ngày 20/10/2023

Tên dự án: cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ trụ sở UBND xã đến cổng chào thôn 4, xã Quảng Nghĩa

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Móng Cái

Địa điểm đầu tư: Xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái

Mục tiêu đầu tư: Cải tạo nâng cấp tuyến đường từ trụ sở UBND xã Quảng Nghĩa đến cổng chào thôn 4, xã Quảng Nghĩa nhằm đảm bảo hoàn thiện hà tầng giao thông theo quy hoạch, tạo ra tuyến đường mới đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện của nhân dân, giảm thiểu các nguy cơ gây mất an toàn giao thông; góp phần nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất khu hai bên đường hành lang đường, phù hợp với định hướng quy hoạch chung của thành phố, câng cao đời sống của nhân dân, cải thiện môi trường, không gian đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - căn hóa - xã hội trên địa bàn xã Quảng Nghĩa nói riêng cũng như thành phố Móng Cái nói chung.

Về quy mô thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp V (TCVN 4054:2005) với tổng chiều dài 830m, rộng 7,5m - 13m. Kết cầu mặt đường thảm bê tông nhựa chặt 12,5 rải nóng đảm bảo Eyc ≥ 120Mpa kết hợp cạp mở rộng mặt đường bê tông xi măng, trên lớp móng CPĐD loại 1, kết hợp hạ tầng vỉa hè, hệ thống thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng. 

Tổng mức đầu tư dự kiến: 9,7 tỷ đồng

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024 - 2026

Đỗ Văn Chiến
Loading...