UBND TP Móng Cái: Giao ban thường kỳ tháng 2/2023

17/03/2023 21:31
Ngày 17/3, UBND TP Móng Cái tổ chức giao ban thường kỳ tháng 2 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2023; một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 03/2023. Đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP chủ trì hội nghị; đồng chí Nguyễn Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND TP đến dự
Quang cảnh giao ban
Đồng chí Phạm Văn Hoan - Chánh Văn phòng HĐND - UBND TP  thông qua báo cáo

Trong tháng 02/2022, UBND Thành phố, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch thành phố tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đạt kết quả. UBND Thành phố đã chủ động bám sát, triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ theo đúng chỉ đạo của Tỉnh, Thành ủy gắn với thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh và Thành phố về nhiệm vụ năm 2023; tập trung giải quyết dứt điểm từng vấn đề khó khăn, vướng mắc, phát sinh; thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và chủ đề công tác năm đạt kết quả tích cực, nổi bật đó là giữ vững thành quả phòng chống dịch Covid-19, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, người dân thực hiện xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu, Kinh tế - xã hội duy trì ổn định và giữ được đà tăng trưởng, một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ (ngành du lịch, doanh thu vận tải, bốc xếp, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa, sản xuất nông lâm ngư nghiệp...). Công tác quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường, chuyển đổi số, CCHC...được thúc đẩy tăng cường; công tác GPMB, triển khai các dự án trọng điểm, động lực được tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm. Quốc phòng, an ninh, trật tự ATXH được bảo đảm, chủ quyền biên giới, biển đảo được giữ vững. Hoạt động đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh, tăng cường mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố vẫn còn một số hạn chế, thách thức cần quan tâm khắc phục. Tháng 2, tổng kim ngạch XNK hàng hoá đạt 138,68 triệu USD, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn Thành phố tháng 02/2023 ước đạt 713,4 tỷ đồng; Tổng khách du lịch đến Móng Cái tháng 02/2023 đạt 35.000 lượt người; tăng so với cùng kỳ; Sản xuất nông, lâm, thủy sản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã Quảng Nghĩa đạt chuẩn NTM nâng cao, trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh theo quy định.

Tổng thu NSNN trên địa bàn đến 26/2/2023 đạt 701.818 triệu đồng, bằng 168,7% so cùng kỳ 2022. Tổng chi NSNN đến 26/02/2023 đạt 273.353 triệu đồng đạt 25,2% dự toán tỉnh, đạt 21% dự toán thành phố và bằng 105,8% so cùng kỳ. Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển là 757.656 triệu đồng, phân bổ cho 83 công trình, hạng mục, nội dung đầu tư. Công tác văn hóa, giáo dục đào tạo và y tế được quan tâm chú trọng và thực hiện tốt, tổ chức thành công lễ hội đền Xã Tắc năm 2023; quản lý việc tổ chức các lễ hội đình Vạn Ninh, đình Dân Tiến, đình Bầu….

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính được quan tâm, tiếp tục chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm hành chính công, đặc biệt là việc giải quyết các TTHC lĩnh vực đất đai quá hạn. Trong tháng đã tiếp nhận 4.548 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là: 2.119/2 hồ sơ bằng 82,69%; Tổng số hồ sơ quá hạn là 460 hồ sơ bằng 17,31%;  thực hiện 02 cuộc thanh tra hành chính về công tác quản lý đầu tư, xây dựng đối với một số dự án trên địa bàn và quản lý tài chính, ngân sách, tài sản công, Đối với công tác quy hoạch, GPMB, quản lý đất đai, đô thị, tài nguyên và bảo vệ môi trường, tiếp tục hoàn thiện các Quy hoạch phân khu (A4.1, A5.1, A5.2) trình các cấp theo quy định; Triển khai hoàn thiện hồ sơ các quy hoạch chi tiết xây dựng tạo lập quỹ đất ở cho nhân dân nhằm giải quyết kiến nghị của nhân dân, tạo quy đất phục vụ bố trí tái định cư phục vụ các dự án trên địa bàn, phát triển kinh tế xã hội thu hút các nhà đầu tư chiếm lược; Trong tháng 2, tập trung vào công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, tiếp tục triển khai việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; giải quyết giải quyết các tồn tại về đất đai trên địa bàn Thành phố... Trong tháng, đã cấp 399 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lũy kế 2 tháng đã cấp 900 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt 19,4%KH, bằng 186,3%CK; Số dự án đang triển khai là 40 dự án (bao gồm 22 dự án chuyển tiếp và 18 dự án khởi công mới). Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và đối ngoại được làm tốt, tổ chức thành công Lễ giao, nhận quân năm 2023, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao, nhận quân

Các đại biểu tham gia ý kiến

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến trong đó tập trung làm rõ và đề ra các giải pháp cụ thể trong công tác thu chi ngân sách, nội dung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, công tác đảm bảo ANTT và lắp đặt Camera an ninh, quan tâm tới VSMT, việc mở rộng chỉnh trang tuyến phố đi bộ, phát triển các dịch vụ du lịch, thực hiện nghiêm công tác quản lý xuất nhập cảnh, đẩy mạnh tích hợp dữ liệu dân cư điện tử phục vụ cho chuyển đổi số Quốc gia….

Đồng chí Nguyễn Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND TP phát biểu ý kiến
Đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP phát biểu kết luận:

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND TP, đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP đã phát biểu kết luận: ghi nhận những kết quả công tác tháng 2/2023, đồng thời chỉ đạo cần tập trung giải quyết các hồ sơ tồn tại tại Trung tâm hành chính công, đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án trên địa bàn; tiến độ xây dựng điều chỉnh đề án giao đất, giao rừng gắn liền với cho thuê đất, thuê rừng đối với hộ gia đình và cộng đồng dân cư, các tồn tại về đất đai trên địa bàn; Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển du lịch và Khu du lịch Quốc gia Trà Cổ, Móng Cái năm 2023; kế hoạch đón khách du lịch quốc tế; tổ chức các hoạt động, sự kiện kích cầu du lịch; Các ngành khối cửa khẩu khôi phục thông quan xuất nhập cảnh trở lại đảm bảo tốt, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 gắn với hoạt động thông quan hàng hóa tại cửa khẩu và các điểm xuất hàng trên địa bàn Thành phố nhằm hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp, nhân dân xuất khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu; Thực hiện quyết liệt các biện pháp thu ngân sách với sự chủ động của ngành thuế; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt gắn với dùng hóa đơn điện ử, ttuyên truyền trong các doanh nghiệp; Các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội, công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi nhiệm vụ và công tác chỉ đạo, điều hành; tăng cường kiểm tra đột xuất công vụ, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm nhằm thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính từ Thành phố đến cơ sở và một số nội dung quan trọng khác./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...