UBND xã Hải Tiến thực hiện kiểm tra các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị và môi trường tháng 4 năm 2022 trên địa bàn.

27/04/2022 16:21

              Ngày 27/4/2022, UBND xã Hải Tiến đã phối hợp với Đội kiểm tra trật tự môi trường và đô thị Thành phố tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh gây mất mĩ quan đô thị tháng 4 năm 2022 trên địa bàn xã Hải Tiến.Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn, cần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong lĩnh vực giao thông, môi trường và trật tự đô thị ; Tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý, kiểm tra thường xuyên, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự  đô thị và môi trường trên địa bàn, nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân trong việc thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm tra, xử lý trật tự đô thị và  môi trường trên địa bàn

 

Hoàng Yến
Loading...