UBND XÃ HẢI XUÂN THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG DÂN BỊ MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

22/06/2023 20:29
UBND xã Hải Xuân thông báo cho các tổ chức, cá nhân biết trường hợp công dân Nguyễn Kim Oanh bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cụ thể như sau:

Căn cứ đơn trình bày “V/v mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất" của bà Nguyễn Kim Oanh ngày 21/11/2022 được Công an xã Hải Xuân xác nhận.

UBND xã Hải Xuân thông báo cho các tổ chức, cá nhân biết trường hợp mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cụ thể như sau:

Vào khoảng đầu tháng 11 năm 2022, khi chuyển nhà từ thôn 5 xã Hải Xuân đến khu 8 phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái. Do sơ xuất bà Oanh đã làm mất 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có số phát hành AG 821855, số vào sổ H 01293 do UBND thành phố Móng Cái cấp ngày 14/6/2007, diện tích 100m². Trong đó: đất ở 100m² mang tên hộ bà Nguyễn Kim Oanh.

Địa chỉ thửa đất: Thôn 5, xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh.

Để có cơ sở cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Nguyễn Kim Oanh, UBND xã Hải Xuân thông báo cho toàn thể các tổ chức, cá nhân biết Nếu ai có thông tin gì về Giấy chứng nhận nêu trên, đề nghị thông báo tới bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tại trụ sở UBND xã Hải Xuân.

Thông báo này được niêm yết 30 ngày kể từ ngày 22/6/2023 đến hết ngày 21/7/2023 tại trụ sở UBND xã Hải Xuân; nhà văn hóa thôn 5 và trên cổng thông tin của xã Hải Xuân./.

Văn Trung
Loading...