UBND xã Vạn Ninh phố hợp với Đòn Biên phòng Bắc Sơn kiểm tra thực tế các hội nuôi trồng thủy sản tại Vạn Ninh

18/07/2022 08:02
UBND xã Vạn Ninh phố hợp với Đòn Biên phòng Bắc Sơn kiểm tra thực tế các hội nuôi trồng thủy sản tại Vạn Ninh

Chiều ngày 15 tháng 7 ủy ban nhân dân xã Vạn Ninh phối hợp với Đồn Biên phòng Bắc Sơn kiểm tra các hội nuôi trồng thủy sản về chuyển đổi vật liệu nổi (phao, xốp) trong nuôi trồng thủy sản.

 

Đoàn công tác kiểm tra bè nuôi Hàu tại khu vực biển Vạn Ninh

(Đoàn công tác kiểm tra hiện trạng núi Hòn Sơn)

Bùi Văn Nhã
Loading...