Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Trần Phú tổ chức Hội nghị lần thứ 9 (khóa V).

21/07/2022 11:04
Ngày 21/7/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Trần Phú tổ chức Hội nghị lần thứ 9 (khóa V). Tham dự có đồng chí Nguyễn Chí Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khối Dân vận Phường chủ trì, chỉ đạo.

     Trong  6 tháng đầu năm 2022, tình hình dịch Covid-19 vẫn có những diễn biến phức tạp ảnh hưởng tới hoạt động thương mại, dịch vụ, đời sống của nhân dân trên địa bàn.. dẫn tới công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn chưa đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra...

    Tình hình  tư tưởng và đời sống nhân dân vẫn ổn định, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo đổi mới của Đảng và Nhà nước, chấp hành tốt chủ trương đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Trong 6 tháng đầu năm, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia được đảm bảo. Cử tri tích cực tham gia đi bầu cử Trưởng khu phố, nhiệm kỳ 2022-2025 đạt tỉ lệ 96,4%.

    Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Phường đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, Ban Thường trực UBMTTQ Thành phố, xây dựng kế hoạch chương trình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, thời gian theo kế hoạch đề ra, đạt được những kết quả quan trọng (1) các phong trào, cuộc vận động được triển khai hiệu quả, nhất là “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động “Tết vì người nghèo”, phòng chống dịch Covid-19.. (2) tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện tốt công tác giám sát phản biện xã hội; (3) hoàn thành nhiệm vụ MTTQ tham gia cuộc bầu cử Trưởng khu phố, nhiệm kỳ 2022-2025; (4) thực hiện tốt công giám sát, tổng hợp kiến nghị của cử tri và nhân dân trên địa bàn; (5) phối hợp thực hiện tốt công tác an ninh xã hội…

                         Đồng chí Nguyễn chí Đức - Phó bí thư Đảng ủy - chủ tịch UB Mttq phường chủ trì hội nghị

    Hội nghị đã hiệp thương, thống nhất bầu bà Hoàng Thị Tuyết Liên - Cán bộ Văn phòng Đảng ủy Phường giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trần Phú khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu ông Vũ Công Lý - Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố 1 tham gia Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường với tỷ lệ tín nhiệm đạt 100%.

      

                     Ban thường trực chúc mừng 2 đồng chí trúng cử phó chủ tịch UB MTTQ phường và thành viên Ủy ban MTTQ phường.

     

                   Lãnh đạo MTTQ phường tặng hoa chia tay đồng chí Phạm Xuân Hoan và Đồng chí Phạm Ngọc Cường 

Hội nghị Sơ kết đánh giá công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2022 với nội dung “Giữ vững địa bàn an toàn; duy trì tăng trưởng kinh tế phát triển ổn định và tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng"./.


 

Tâm Liên
Loading...