Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Ngọc kêu gọi ủng hộ kinh phí chỉnh trang nhà bia Tổ quốc ghi công và tượng đài Liệt sỹ Hoàng Thị Hồng Chiêm

06/03/2023 14:02
Ngày 06/3/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Ngọc có Thư kêu gọi ủng hộ kinh phí chỉnh trang nhà bia Tổ quốc ghi công và tượng đài Liệt sỹ Hoàng Thị Hồng Chiêm. Cổng thông tin điện tử phường đăng tải toàn văn Thư kêu gọi.

 

 

Đoàn Thu
Phường Bình Ngọc
Loading...