HĐND - UBND THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Ủy viên UBND Thành phố

02/06/2015 17:23

Đồng chí: Hồ Quang Huy

Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND Thành phố

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Trình độ QLNN:

- Điện thoại: 0913.268.567

- Email: Hoquanghuy@quangninh.gov.vn

 

Đ/c: Đỗ Xuân Điệp

Phó Chủ tịch UBND Thành phố

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại Học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN:

- Điện thoại: 

- Email: 

Đồng chí: Đỗ Văn Tuấn

Phó Chủ tịch UBND thành phố

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN: Chuyên viên chính

- Số điện thoại: 0936912829

Đ/c: Nguyễn Thu Hương

Phó Chủ tịch UBND thành phố

- Trình độ văn hóa: 

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Trình độ QLNN:

- Điện thoại:  0904.089.068

- Email:  nguyenthuhuongpgdmc@gmail.com

Đ/c: Lê Hồng Vân

Trưởng Công an Thành phố

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Trình độ QLNN:

- Điện thoại:

 

 

Trung tâm TT và VH
Loading...