Chào mừng kỷ niệm 10 thành lập TP. Móng Cái

HĐND - UBND THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Ủy viên UBND Thành phố

Đ/c: Vũ Văn Kinh

 Chủ tịch UBND Thành phố

- Trình độ văn hóa: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Đại học GTVT 

- Trình độ lý luận chính trị: Đại học

- Trình độ QLNN:

- Điện thoại:

- Email: vuvankinh@quangninh.gov.vn 

 

Đ/c: Nguyễn Tiến Dũng

Phó Chủ tịch TT UBND thành phố

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN:

- Điện thoại: 0333.784.868

- Email:nguyentiendung@quangninh.gov.vn

Đ/c: Lê Ngọc Lưu

Phó Chủ tịch UBND Thành phố

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN: Cao cấp

- Điện thoại:

- Email: lengocluu@quangninh.gov.vn   

Đ/c: Đỗ Xuân Điệp

Phó Chủ tịch UBND Thành phố

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại Học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN:

- Điện thoại: 

- Email: 

Đ/c: Trần Văn Tiến

Trưởng phòng Kinh tế

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Đại học kiến trúc

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN: Chuyên viên chính

- Điện thoại: 0333.881.312

Đ/c: Nhâm Sỹ Tiện

Chỉ huy trưởng BCHQS Thành phố

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Trình độ QLNN:

- Điện thoại:

Đ/c: Vũ Thế Vị

Trưởng Công an Thành phố

- Trình độ VH: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN:

- Điện thoại:0333.881.174