Banner tin

Làm việc với xã Vạn Ninh, đồng chí Bí thư Thành ủy:

Vạn Ninh phải vào cuộc tích cực tập trung đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục chương trình nghe và cho ý kiến về kết quả triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về phương hướng nhiệm vụ năm 2018 gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của các địa phương, chiều 12/6, Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố có buổi làm việc với xã Vạn Ninh. Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì buổi làm việc.

 

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với xã Vạn Ninh

Báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về phương hướng nhiệm vụ năm 2018 gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của xã Vạn Ninh, đồng chí Vũ Trung Chính, Bí thư Đảng ủy xã Vạn Ninh khẳng định: Để thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2018, Đảng ủy xã đã ban hành 3 Nghị quyết, 4 chương trình, 16 kế hoạch và các văn bản để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; đồng thời xây dựng các giải pháp và có chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Với sự đoàn kết, thống nhất cao, bằng nhiều đổi mới, sáng tạo, 5 tháng đầu năm 2018, một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đã và đang triển khai đảm bảo tiến độ. Trong đó, công tác xây dựng Đảng được quan tâm, thực hiện đồng bộ trong hệ thống chính trị; công tác cán bộ, công chức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ được tăng cường, hoạt động của khối dân vận được phát huy, có nhiều đổi mới tích cực, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết ngày một vững mạnh.

Trong phát triển kinh tế, tiếp tục có những chuyển biến tích cực; văn hóa xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong nhân dân được phát huy hiệu quả; quốc phòng an ninh được đảm bảo; công tác vệ sinh môi trường có nhiều cố gắng, duy trì theo tiêu chí sáng – xanh – sạch – đẹp.

Đồng chí Dương Văn Cơ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu tại buổi làm việc

Cùng với những kết quả đã đạt được, trong thực hiện nhiệm vụ xã Vạn Ninh còn một số khó khăn vương mắc như công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết đến nhân dân còn hạn chế; công tác tạo nguồn phát triển đảng ở chi bộ thôn còn khó khăn; việc chuyển đổi cơ cấu giống và cây trồng vật nuôi chưa được tích cực; vệ sinh môi trường còn hạn chế, chưa quyết liệt; tình trạng nhân dân có đơn kiến nghị vượt cấp…

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy xã Vạn Ninh kiến nghị với Thành phố một số nội dung liên quan đến quan tâm đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường từ Cầu voi về trung tâm xã; hỗ trợ kinh phí để xây dựng kênh mương dẫn nước ngọt cho các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung và nguồn nước máy cho nhân dân sử dụng; đẩy nhanh việc quy hoạch cấp đất ở cho nhân dân làm nhà ở; quan tâm hỗ trợ trang bị cho địa phương 20 xe thu gom rác; hỗ trợ kinh phí để xây điểm một số lò xử lý rác trên đồng ruộng và khu nuôi thủy sản…


Đồng chí Vũ Trung Chính, Bí thư Đảng ủy xã Vạn Ninh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2018 tại buổi làm việc

Trên cơ sở các ý kiến tham gia, kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy yêu cầu xã tiếp thu ý kiến tham gia của các phòng, ban, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Thành phố, bổ sung vào giải pháp, nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí đề nghị đội ngũ lãnh đạo xã Vạn Ninh phải xác định được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thường xuyên nhắc nhở cán bộ nắm được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo xã về quản lý nhà nước trên địa bàn, trên cơ sở đó phân công nhiệm vụ cụ thể trong ban lãnh đạo; đề cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời phát huy vai trò người đứng đầu trong việc tạo sự đoàn kết và dám chịu trách nhiệm; tổ chức giao ban lãnh đạo hàng tuần để kiểm điểm tiến độ triển khai công việc.

Tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng của địa phương, nhất là vấn đề nuôi trồng thủy sản; quyết liệt quản lý tốt bãi triều, bãi đai; đẩy nhanh tiến độ Cấp giấy chứng nhận nuôi trồng thủy sản cho nhân dân; quan tâm phối hợp với các phòng ban đẩy nhanh tiến độ rà soát và giao đất nuôi trồng thủy sản đảm bảo tính công khai, dân chủ trong nhân dân; chủ động ngăn chặn và xử lý tình trạng khai thác thủy hải sản bằng phương thức tận diệt; quan tâm công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thường xuyên chỉ đạo nạo vét kênh mương. Quan tâm duy trì phổ cập các cấp học; quản lý, phát huy tốt giá trị đình, chùa trên địa bàn; tập trung giải quyết dứt điểm những khiếu kiện về đất đai. Quan tâm, chỉ đạo GPMB để thu hút đầu tư Chợ; có đánh giá tổng hợp về phát triển sản xuất để định hướng thay đổi cơ cấu kinh tế.

Thẳng thắn phê bình xã trong công tác vệ sinh môi trường, đồng chí đề nghị xã cần quan tâm hơn nữa đến công tác vệ sinh môi trường, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành và người dân trên địa bàn xã tham gia bảo vệ môi trường. Trong đó, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân, cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường tự nhiên, đảm bảm vệ sinh nơi công cộng, đường làng ngõ xóm và khu vực nuôi trồng thủy sản. Về xây dựng NTM, phải quyết liệt và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố làm việc với xã Vạn Ninh

Đối với công tác xây dựng Đảng, phải quan tâm công tác phát triển đảng viên; duy trì sinh hoạt chi bộ ở cơ sở; Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới lề lối làm việc để nâng cao sức chiến đấu của cấp ủy, chính quyền.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: trên địa bàn xã Vạn Ninh tiềm ẩn nhiều vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, nhất là tại bãi triều, bãi Đai, do vậy yêu cầu xã phải vào cuộc tích cực tập trung đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng; tuyên truyền vận động, quản lý con em trên địa bàn xã không tham gia các tệ nạn xã hội, ma túy.

Liên quan đến nhiệm vụ của 1 số phòng, ban, đồng chí đề nghị Phòng Tài chính Kế hoạch tham mưu cho UBND Thành phố hỗ trợ chế độ tuần tra ban đêm cho công an viên; phòng Quản lý đô thị nghiên cứu để tham mưu đào tạo lái tàu, thuyền; giao phòng Tài nguyên môi trường nghiên cứu, tham mưu xây dựng lò xử lý rác thải trên đồng ruộng và khu nuôi thủy sản.

Đối với các đề xuất kiến nghị của xã tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy đã trực tiếp chỉ đạo UBND Thành phố và các phòng, ban liên quan rà soát, xem xét tham mưu giải quyết cụ thể.

Tin cùng chuyên mục

Khối Chi cục Hải quan đường bộ Móng Cái – Hoành Mô – Bắc Phong Sinh tổng kết công tác năm 2018

Khối Chi cục Hải quan đường bộ Móng Cái – Hoành Mô – Bắc Phong Sinh tổng kết công tác năm 2018


Giao lưu Tiếng Việt của chúng em dành cho học sinh dân tộc thiểu số - cấp Ti Tiểu học Thành phố năm học 2018 – 2019

Giao lưu Tiếng Việt của chúng em dành cho học sinh dân tộc thiểu số - cấp Ti Tiểu học Thành phố năm học 2018 – 2019


Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát tại Móng Cái

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát tại Móng Cái


Tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019


Giao ban, sơ kết công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2018- 2019

Giao ban, sơ kết công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2018- 2019


Ủng hộ trên 30 triệu đồng hỗ trợ học sinh thuộc diện gia đình nạn nhân chất độc da cam đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi

Ủng hộ trên 30 triệu đồng hỗ trợ học sinh thuộc diện gia đình nạn nhân chất độc da cam đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi


Đoàn công tác ủy ban quốc phòng và an ninh quốc hội khảo sát tại TP Móng Cái

Đoàn công tác ủy ban quốc phòng và an ninh quốc hội khảo sát tại TP Móng Cái


Móng Cái tổng kết công tác chống buôn lậu và đảm bảo ATTP

Móng Cái tổng kết công tác chống buôn lậu và đảm bảo ATTP


Agribank – chi nhánh Đông Quảng Ninh trao thưởng chương trình khuyến mại "Cùng Agribank mừng Quốc khánh – Niềm vui nhân đôi"

Agribank – chi nhánh Đông Quảng Ninh trao thưởng chương trình khuyến mại "Cùng Agribank mừng Quốc khánh – Niềm vui nhân đôi"


Triển khai nhiệm vụ công tác Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố năm 2019

Triển khai nhiệm vụ công tác Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố năm 2019


Móng Cái: Để mọi nhà đều có tết

Móng Cái: Để mọi nhà đều có tết


Hội nghị công nhân viên chức lao động Trung tâm TTVH Móng Cái năm 2019

Hội nghị công nhân viên chức lao động Trung tâm TTVH Móng Cái năm 2019Hải Xuân tổ chức thành công Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019-2024

Hải Xuân tổ chức thành công Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019-2024


TP Móng Cái tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018

TP Móng Cái tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018