Vĩnh Trung chỉnh trang vườn mẫu nông thôn mới

19/07/2022 11:16
Ngày 19/7, xã Vĩnh Trung tổ chức ra quân hỗ trợ nhân dân chỉnh trang, xây dựng các vườn mẫu. Đây là một trong những hoạt động tích cực góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao.

Trên 50 người gồm CBCS Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Vạn Gia, Bộ đội đảo Vĩnh Thực, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Cán bộ, Công chức xã; Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn, chi hội trưởng chi hội, bí thư chi đoàn thôn và các gia đình có vườn mẫu đã tham gia chỉnh trang 03 vườn mẫu trên địa bàn thôn 3 xã Vĩnh Trung, hướng dẫn và phối hợp cùng hộ dân trồng thêm cây Na bở và dọn dẹp, sắp xếp đồ dùng gọn gàng, Chỉnh trang hệ thống dẫn nước thải sinh hoạt; Cắt tỉa hàng rào xanh. 

Cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang tại xã Vĩnh Trung ra quân hỗ trợ các hộ dân xây dựng, chỉnh trang vườn mẫu 
Trồng bổ sung cây Na bở- là giống cây phù hợp và mang lại giá trị kinh tế cho bà con 
Giúp dân vệ sinh, sắp xếp khoa học khu vực chăn nuôi, trồng trọt

Qua đó nhằm thiết thực xây dựng các vườn mẫu đạt Chỉ tiêu, tiêu chí theo Quyết định số 4807/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành bộ tiêu chí vườn đạt chuẩn nông thôn mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2018 – 2020; giúp nhân dân làm quen với công việc tạo dựng vườn nhà gọn gàng, bố trí khoa học, tăng hiệu quả kinh tế vườn, từ đó làm mô hình mẫu cho nhân dân học hỏi và nhân rộng mô hình.

Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Vĩnh Trung 

Việc ra quân cũng huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, sự chung tay của lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn trong xây dựng NTM nâng cao, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã Vĩnh Trung để thực hiện có hiệu quả các Tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới theo bộ tiêu chí của UBND Tỉnh ban hành.

Được biết, sau đợt ra quân làm điểm tại thôn 3, trong những ngày tới, Vĩnh Trung tiếp tục thực hiện xây dựng, chỉnh trang các vườn mẫu ở 3 thôn còn lại.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...