Xã Hải Đông kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm bãi triều, mặt nước biển nuôi trồng, khai thác thủy sản trái phép

15/04/2024 10:09

Xã Hải Đông kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm bãi triều, mặt nước biển nuôi trồng, khai thác thủy sản trái phép

14/04/2024 22:53

 

Nhằm kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm bãi triều, mặt nước để nuôi trồng và khai thác thủy sản trái phép trên địa bàn vùng biển xã Hải Đông, ngày 14/4, xã Hải Đông tiếp tục bố trí lực lượng, phương tiện, dụng cụ ra quân kiểm tra và xử lý tháo dỡ cọc cắm và lưới vây lấn chiếm bãi triều, mặt nước biển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Hải Đông trực tiếp tham gia chỉ đạo buổi ra quân.

Xã Hải Đông huy động lực lượng hơn 60 người ra quân kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm bãi triều, mặt nước biển nuôi trồng, khai thác thủy sản trái phép

Trong ngày thứ 3 ra quân, xã Hải Đông đã huy động lực lượng hơn 60 người gồm Tổ công tác của xã, lực lượng dân quân, thôn đội trưởng dân quân, Công an xã, Công an viên, Trưởng thôn, Đồn Biên phòng Bắc Sơn, Trưởng các đoàn thể xã … xử lý tháo dỡ cọc cắm và lưới vây lấn chiếm bãi triều, mặt nước biển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn. 

Đến thời điểm này, việc tháo cọc, chặt cọc, tháo lưới, cắt lưới chiếm bãi, nuôi trái phép trên địa bàn đạt trên 70%

Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Hải Đông, cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, xã Hải Đông đã thành lập tổ công tác, xây dựng kế hoạch huy động lực lượng tập trung ra quân xử lý triệt để các hành vi vi phạm trong khai thác, nuôi trồng thủy sản trái phép trên vùng biển xã quản lý. Đồng thời tổ chức họp các hộ dân để tuyên truyền, vận động các hộ dân vi phạm tự nguyện tháo dỡ cọc, lưới cắm chiếm bãi. Được sự tuyên truyền, hướng dẫn của xã, một số hộ dân đã tự tháo dỡ cọc gỗ, cọc tre… Đối với các hành vi chống đối, địa phương sẽ kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật. Từ ngày 10/4, xã Hải Đông đã bố trí lực lượng, phương tiện, dụng cụ tổ chức được 3 buổi ra quân kiểm tra và xử lý tháo dỡ cọc cắm và lưới vây lấn chiếm bãi triều, mặt nước biển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn. Đến thời điểm này, việc tháo cọc, chặt cọc, tháo lưới, cắt lưới chiếm bãi, nuôi trái phép trên địa bàn đạt trên 70%. Ngày mai 15/4, xã sẽ tiếp tục tổ chức ra quân xử lý tháo dỡ cọc, lưới cắm lấn chiếm”.

Ngày mai 15/4, xã sẽ tiếp tục tổ chức ra quân xử lý tháo dỡ cọc, lưới cắm lấn chiếm

Liên quan đến tình trạng lấn chiếm bãi triều, mặt nước biển nuôi trồng, khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển các xã Vĩnh Trung, Vạn Ninh, Hải Đông, Hải Tiến, TP Móng Cái đã và đang quyết chỉ đạo UBND các xã, phường ven biển tiếp tục ra quân tổ chức kiểm tra, kiên quyết xử lý tháo dỡ toàn bộ cọc cắm và lưới vây lấn chiếm bãi triều, mặt nước biển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban chức năng căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thường xuyên kiểm tra, nắm chắc tình hình không để xảy ra tình trạng vi phạm trong nuôi trồng, khai thác thủy sản tại vùng biển thuộc phạm vi quản lý của Thành phố nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn và thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật.

Phạm Hương
Loading...