Xã Bắc Sơn: Tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023

30/12/2022 16:10
Sáng ngày 30/12/2021, xã Bắc Sơn tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Về dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ xã; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã; đại diện các đơn vị đứng chân trên địa bàn; Trưởng, Phó các ban ngành, đoàn thể; cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn; các Già làng, Người Uy tín; cùng đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc được khen thưởng cũng về dự đông đủ.
Quanh cảnh và đại biểu đến dự Hội nghị

Năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các phòng ban chuyên môn của Thành phố Móng Cái, Thường trực Đảng uỷ - HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể xã, thường xuyên bám sát vào chương trình công tác năm, đặc biệt là chủ đề công tác năm và 3 nội dung nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ thực hiện trong năm 2022, thực hiện chương trình phối hợp giữa UBND xã với Khối Dân vận, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội xã cùng với các đơn vị đứng chân trên địa bàn thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, ngay từ đầu năm trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã tác động ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân. Đảng ủy xã cụ thể hóa, xây dựng và ban hành 18 Nghị quyết,  30 Quyết định, 04 Chương trình công tác, chương trình hành động, 11 Kế hoạch, 30 Thông báo, 13 Công văn và 50 Báo cáo để thống nhất, tập trung triển khai thực hiện. UBND xã đã chủ động xây dựng các kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy - HĐND xã, Nghị quyết của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung triển khai thực hiện; tổ chức họp phân khai và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong BCH Đảng bộ và từng cán bộ công chức trong cơ quan và các thôn gắn với trách nhiệm của mỗi đồng chí đảng ủy viên, cán bộ công chức và người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện; duy trì chế độ giao ban định kỳ hàng tuần giữa thường trực các bên, giao ban hàng tháng giữa Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã, Bí thư các chi bộ thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn, để kiểm điểm tiến độ thực hiện các chỉ tiêu và bàn giải pháp thực hiện. 

Đồng chí Lê Văn Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã thay mặt Đảng bộ, chính quyền xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Đảng ủy đã nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa thực sát hợp với tình hình thực tế của xã, đến nay cơ bản hoàn thành trên 21/22 chỉ tiêu Nghị quyết số 14-NQ/ĐU ngày 25/12/2021 đề ra; trong đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, chỉ đạo triển khai tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn, Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 theo đúng tinh thần chỉ đạo của của Tỉnh ủy, của Thành ủy Móng Cái; với tinh thần chủ động, kiên định thực hiện mục tiêu kế hoạch năm 2022, khắc phục khó khăn tập trung thực hiện kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp. Nhìn chung các chỉ tiêu chủ yếu đều đảm bảo theo kế hoạch được giao và cơ bản được duy trì phát triển: Tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 106%KH, tổng sản lượng cây lương thực đạt 107,3% KH; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã được tăng cường và hoàn thành vượt chỉ tiêu giao (vượt 14,3% KH); công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được duy trì đảm bảo, hoàn thành chỉ tiêu giảm hộ nghèo và hộ cận nghèo (giảm 10 hộ nghèo, đạt 100% KH; giảm 16 hộ cận nghèo, đạt 533% KH; hiện trên địa bàn chỉ còn duy nhất 02 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội); công tác bồi thường GPMB, quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản có chuyển biến tích cực; hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, công tác giáo dục đào tạo đạt thành tích cao trong dạy và học. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thực hiện đúng quy định của pháp luật, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, dân chủ cở sở được mở rộng và phát huy có hiệu quả.

Triển khai đăng ký thi đua xây dựng chi bộ, đảng bộ năm 2022, đăng ký nội dung sinh hoạt chuyên đề, phát triển đảng viên năm 2022 và đăng ký, giới thiệu 09 quần chúng tham gia học lớp đối tượng Đảng. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, trong năm kết nạp được 08 đảng viên mới (đạt 100% KH); xem xét đề nghị chuyển Đảng chính thức cho 06 đảng viên dự bị; trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 01 đồng chí. Tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã, Đại hội Hội CCB xã nhiệm kỳ 2022-2025; triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026) và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 (2026-2031). Chỉ đạo công tác bầu Trưởng thôn gắn với Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 theo phương châm “Dân tin - Đảng cử”, đã tổ chức thành công bầu Trưởng thôn 4/4 thôn bầu trưởng thôn thành công tốt đẹp, chú trọng trẻ hóa đội ngũ Bí thư chi bộ, Trưởng thôn. Năm 2022, xã đã có 01 chi bộ, 12 đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 14 tập thể, 40 cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua của địa phương trong năm 2022.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những tồn tại, hạn chế và những kết quả đã đạt được trong năm 2022, thống nhất phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

 

Đồng chí Vũ Thái Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Thái Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã Bắc Sơn đã đạt được trong năm 2022, đồng thời nhấn mạnh: Xã tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, nêu cao tính tiền phong gương mẫu trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình trong tổ chức, cán bộ và đảng viên. Đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của Chính quyền, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy những thành tích đã đạt được của năm 2022, chỉ đạo thắng lợi kế hoạch sản xuất nông nghiệp; gắn tăng trưởng kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, phát triển văn hóa xã hội, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, đảm bảo thực hiện quyết liệt, chặt chẽ, kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh. Tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, cơ cấu lao động; tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; cải thiện, nâng cao chỉ số về sự hài lòng của Nhân dân đối với chính quyền. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Đảng các cấp, thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng cấp trên. Xây dựng Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể đạt HTXSNV năm 2023; Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và các chế độ chính sách đối với người có công trong dịp Tết Nguyên đán…

Xã Bắc Sơn biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Hội nghị đã biểu dương và khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong công tác năm 2022, thống nhất với những chỉ tiêu cụ thể trong năm 2023 với những giải pháp hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi chủ đề công tác đặt ra./.

Phạm Thị Thanh Huyền
Loading...