Xã Bắc Sơn tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027

25/03/2022 20:54
Trong 2 ngày 23-24/3/2022, Đại hội Cựu chiến binh xã Bắc Sơn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra tại Trung tâm Văn hoá - Thể thao xã Bắc Sơn. Đồng chí Hoàng Văn Long - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố, đồng chí Vũ Thái Nam - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã về dự và chỉ đạo Đại hội. Về dự còn có đông đủ các đồng chí Lãnh đạo TT Đảng uỷ - HĐND - UBND - MTTQ, các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, cùng 40 hội viên Cựu chiến binh của xã. Đại hội đã bầu đủ số lượng, đúng cơ cấu thành phần gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch, 05 Uỷ viên Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Trần Dùng tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội, đồng chí Lê Văn Nghĩa tái đắc cử chức danh Phó chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2022-2027.

Quang cảnh Đại hội:

 

Đồng chí Hoàng Văn Long - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố phát biểu

Đồng chí Vũ Thái Nam - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã phát biểu

Đồng chí Trần Dùng - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã phát biểu

Trong 5 năm nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hội CCB xã đã đoàn kết, chủ động. sáng tạo, đạt được kết quả toàn diện, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra. Nổi bật là:

Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, góp phần giữ vững ổn định chính trị. Thực hiện phong trào “xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh”, CCB giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, làm giàu hợp pháp, có nhiều cách làm và mô hình mới đạt hiệu quả kinh tế cao. Công tác phối hợp giữa Hội và các ban ngành ngày càng được phát triển. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện 3 đột phá của Hội có kết quả rõ nét, nhất là: “Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội” và “Nâng cao năng lực làm tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền của các cấp”. 

Công tác xây dựng Hội có bước phát triển mới cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hội nghiêm túc thực hiện Đề án 25 “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế Hội CCB Thành phố”

Chăm lo chế độ, chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho CCB ngày càng tốt hơn. Thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" có sức lan tỏa rộng khắp, đạt hiệu quả thiết thực. Hội xứng đáng là một đoàn thể chính trị, chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu ra 05 Uỷ viên Ban chấp hành khoá IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Hội đã bầu ra đồng chí Trần Dùng - Tái cử chức danh Chủ tịch Hội CCB xã nhiệm kỳ 2022-2027; Đồng chí Lê Văn Nghĩa - Tái cử chức danh Phó chủ tịch Hội CCB xã nhiệm kỳ 2022-2027.

 

Nhân dịp Đại hội, Chủ tịch UBND xã đã có Quyết định khen thưởng đối với 03 tập thể chi hội và 10 cá nhân hội viên Cựu chiến binh xã đã có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào hội giai đoạn 2017-2022.

Một số hình ảnh tại đại hội:

 

 

Thái Hải
Loading...