Xã Hải Đông - khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023

12/08/2023 10:13

Ngày 10/8/2023, xã Hải Đông tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023. Đến dự có Đồng chí Nguyễn Văn Lý - Tổ đạo diễn diễn tập của Bộ CHQS Tỉnh Quảng Ninh. 

Phát biểu khai mạc diễn tập, Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Hải Đông đề nghị các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, quyết tâm thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Khai  mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ nam 2023

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ xã Hải Đông năm 2023 được tiến hành theo các giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các tình trạng quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ.

Các đại biểu dự khai mạc diễn tập.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ xã Hải Đông lần này nhằm tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị Quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, XIII về nhiệm vụ quốc phòng và chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền các cấp, vai trò làm tham mưu của cơ quan quân sự, Công an, các ban, ngành, đoàn thể CTXH của xã, khi chuyển địa phương vào các tình trạng về quốc phòng, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng vũ trang trong khu vực phòng thủ của xã.

Ngay sau khai mạc diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy (mở rộng) ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Để cuộc diễn tập đạt kết quả cao, Đảng ủy, HĐND, UBND xã và các thành phần tham gia diễn tập vận dụng sáng tạo cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, phát huy vai trò làm tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể và của cả hệ thống chính trị trong xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ. Diễn tập đúng quy trình, nội dung và thời gian; vận dụng sáng tạo sát với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, linh hoạt, sáng tạo trong xử trí các tình huống phù hợp với địa phương và đối tượng tác chiến, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và vũ khí trang bị.

Sau cuộc diễn tập nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn kiện bảo đảm cho tác chiến phòng thủ phù hợp với đặc điểm, tình hình yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, địa phương đồng thời đã diễn ra 9 hội nghị cấp bách. Theo kế hoạch, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ của xã Hải Đông sẽ diễn ra đến ngày hết ngày 11/08/2023

Bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023 đã diễn ra vào chiều ngày 11/8/2023. UBND xã Hải Đông đã khen thưởng động viên cho 7 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023. Bên cạnh đó, xã Hải Đông đã được chủ tịch UBND TP. Móng Cái tặng giấy khen đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập Khu vực phòng thủ năm 2023.

   Sau 2 ngày diễn tập, mặc dù cuộc diễn tập diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, mưa nắng thất thường, nhưng với công tác chuẩn bị chu đáo, cùng sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo diễn tập công tác phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, các ban ngành, đoàn thể CTXH, địa phương, cuộc diễn tập KVPT xã Hải Đông năm 2023 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, được Ban Chỉ đạo diễn tập Thành phố đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nội dung hoàn thành xuất sắc.
     Kết quả của cuộc diễn tập đã đánh giá đúng tiềm lực KVPT, chất lượng tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT địa phương. Làm cơ sở để xã Hải Đông tiếp tục xây dựng và củng cố, tăng cường các tiềm lực, thế trận trong KVPT xã, xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong tác chiến KVPT, kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, quan tâm củng cố xây dựng cơ sở chính trị; xây dựng KVPT xã Hải Đông nói riêng và Tp Móng Cái nói chung ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

Phạm Hương
Loading...