Xã Hải Đông - Ra quân ngăn chặn xử lý các hành vi săn bắt, mua bán các loại chim di cư, hoang dã

16/10/2023 09:27

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung văn bản chỉ đạo của Trung ương; Tỉnh Quảng Ninh; Thành ủy, UBND thành phố Móng Cái “ Về quản lý bảo vệ động vận hoang dã, chim dư cư”. 

Thực hiện công văn số 2689/UBND -KL ngày 11/9/2023 của UBND thành phố Móng Cái “ Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư trên địa bàn thành phố Móng Cái”. UBND xã Hải Đông đã xây dựng kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 15/09/2023 về việc tuần tra, kiểm tra, xử lý các hành vi săn bắt, mua bán các loại chim di cư, hoang dã trên địa bàn xã Hải Đông.

Ngày 16/10/2023 xã Hải Đông phối hợp với lực lượng kiểm lâm thành phố  Móng Cái  đã ra quân  kiểm tra các khu vực có nguy cơ xảy ra hiện tượng đánh bắt chim hoang dã trên địa bàn xã;  phát hiện, xử lý thu giữ 50 cọc che và hơn 900m dài lưới của các đối tượng giăng bắt chim tự nhiên. 

Các lực lượng ra quân tuần tra, kiểm tra và xử lý

Trong thời gian tới đặc biệt là khoảng thời gian chim di cư UBND xã Hải Đông tiếp tục tập trung chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố , kiểm tra xử lý nếu có vi phạm trên địa bàn  về bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ chim di cư.

 
Xã Hải Đông ra quân ngăn chặn, xử lý hành vi săn bắt các loài chim di cư, chim hoang dã

Bảo vệ các loài chim hoang dã trong mùa di cư hàng năm chính là bảo vệ sự đa dạng sinh học của tự nhiên, góp phần cân bằng hệ sinh thái môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống. Do vậy, để hạn chế triệt để những hành vi giăng lưới, săn bắt chim di cư như hiện nay, ngoài sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của lực lượng chức năng thì rất cần nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư về công tác này. Theo quy định của pháp luật, các hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, tàng trữ, mua bán, chế biến, kinh doanh trái pháp luật các loài chim hoang dã, di cư có thể bị xử lý hành chính, phạt từ 1 triệu đồng đến 360 triệu đồng hoặc xem xét khởi tố hình sự tùy theo mức độ vi phạm. 

Phạm Hương
Loading...