Xã Hải Đông: Ra quân tăng cường quản lý, bảo vệ, bảo tồn các loài động vật hoang dã, chim di cư trên địa bàn xã

15/09/2022 00:00

 

Thực hiện chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và văn bản chỉ đạo của Tinh Quảng Ninh, TP Móng Cái về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã di cư Việt Nam. Xã Hải Đông đã tổ chức ra quân thực hiện chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Để bảo tồn đa dạng sinh học, động vật hoang dã, các loài chim hoang dã, di cư; ngăn chặn, chấm dứt tình trạng săn, bắt tận diệt, phá hủy sinh cảnh của các loài động vật nói chung và các loài chim hoang dã, di cư nói riêng trên địa bàn. Xã Hải Đông đã tổ chức thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo Luật lâm nghiệp năm 2017 và các văn bản pháp luật của Trung ương, của Tỉnh và TP Móng Cái; tăng cường phối hợp trong việc quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững vùng đất ngập nước, các loài chim hoang dã, di cư trên địa bàn; 

Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó chủ tịch UBND xã trực tiếp đi kiểm tra

Đẩy mạnh và tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cũng như trên zalo, các trang mạng xã hội nhằm nâng cao ý thức chấp hành cho nhân dân; Xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật, vận động nhân dân không thực hiện các hành vi săn bắt, bẫy, bắn chim hoang dã, chim di cư thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, chủ động đấu tranh, tố giác các đối tượng vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ các loài chim hoang dã, chim di cư; Tăng cường phối hợp, tuần tra kiểm tra, ngăn chặn, bắt giữ xử lý nghiêm các hành vi mua bán, sử dụng, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo mẫu vật, động vật hoang dã không đảm bảo nguồn gốc hợp pháp. 

Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không thực hiện các hành vi săn, bắt, bẫy, bắn chim hoang dã, di cư; Không mua, bán, vận chuyển, kinh doanh, tàng trữ, tiêu thụ trái pháp luật các loài chim hoang dã, di cư; Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ…Xã đã chỉ đạo các lực lượng chức năng như công an xã, Ban CHQS xã phối hợp chặt chẽ với kiểm lâm trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng và bảo vệ bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư; 

Việc triển khai các giải pháp bảo tồn các loài chim hoang dã, chim di cư nhằm đảm bảo an toàn và giữ gìn các giá trị bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn. Thời gian tới xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp thường xuyên tuần tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn hành vi săn bắn, bẫy bắt, vận chuyển, kinh doanh các loài động vật hoang dã nói chung, chim hoang dã, di cư nói riêng trên địa bàn huyện; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. 

 

Phạm Hương
Loading...