Xã Hải Đông tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai công tác năm 2023

28/12/2022 10:10

Xã Hải Đông vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

Tới dự có đồng chí Hà Thị Mai - Thành ủy viên Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Móng Cái.

Xã Hải Đông triển khai công tác năm 2023

Thực hiện nhiệm vụ năm 2022, UBND xã Hải Đông đã bám sát các Nghị quyết của Đảng ủy, của HĐND xã “về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022” gắn với chủ đề công tác năm; đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, điều hành; đồng thời bám sát tình hình thực tiễn để tích cực, chủ động linh hoạt, sáng tạo vừa thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh Covid-19, vừa bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân. Công tác phòng chống dịch Covid-19, tiêm vắc xin tiếp tục được triển khai quyết liệt, hiệu quả, giữ vững thành quả địa bàn "Ồn định - Phát triển trong trạng thái bình thường mới", "Vùng xanh an toàn” tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội. Công tác quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường, giải ngân vốn đầu tư công được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ; quan tâm công tác cấp mới, cấp đổi GCN QSDĐ cho Nhân dân. Thu NSNN đạt 108% dự toán giao. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số được đẩy mạnh. Văn hóa, xã hội được quan tâm,  an sinh xã hội được bảo đảm; giữ vững kết quả xã không còn hộ nghèo, giảm nhanh hộ cận nghèo. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, giữ vững; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân được quan tâm chỉ đạo, thực hiện hiệu quả. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Hải Đông phát biểu chỉ đạo

Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, tình hình kinh tế- xã hội của xã năm 2022 cơ bản ổn định; đạt 9/12 chỉ tiêu đề ra cơ bản đạt tiến độ. Thu ngân sách năm 2022 đạt 108% dự toán Thành phố giao. Diện tích nuôi trồng thủy sản cơ bản đạt tiến độ chỉ tiêu diện tích. 10/10 thôn duy trì giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”, tỷ lệ gia đình đạt tiêu chí Gia đình văn hóa đạt 96,6%; Duy trì bền vững kết quả phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS, phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi và duy trì, nâng cao chất lượng trường học đạt chuẩn quốc gia; Duy trì xã không còn hộ nghèo (trừ những hộ trong diện bảo trợ xã hội); Duy trì giữ vững và nâng cao chất lượng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,6%, dự kiến cả năm đạt trên 96%. Giữ vững tỷ lệ che phủ rừng đạt 39,5% trở lên và nâng cao chất lượng rừng. Duy trì tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh của dân cư đạt 100%, trong đó có 85,1% số hộ dân đã đấu nối với hệ thống nước sạch nông thôn đưa vào sử dụng (chỉ tiêu điều chỉnh). Tỷ lệ chất thải y tế được thu gom và xử lý đạt 100%.

Đ/c Hà Mai - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố lên trao giấy khen cho 02 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
Đảng ủy, chính quyền xã Hải Đông biểu dương, khen thưởng các tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Phát huy những kết quả đã đạt được, bước sang năm 2022, Đảng bộ, chính quyền xã Hải Đông xác định chủ đề công tác năm là: “Nâng cao hiệu quả thu hút nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gắn với mục tiêu nâng cấp xã lên phường”; Với mục tiêu tổng quát: “Xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ thực sự “Của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, bảo vệ môi trường; chủ động, linh hoạt thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 và các loại dịch bệnh khác; giữ vững “Vùng xanh an toàn”. Tiếp tục lan tỏa khát vọng đổi mới, phát triển trong tư tưởng, nhận thức của Nhân dân; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, tập trung huy động, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gắn với mục tiêu nâng cấp xã lên phường trước năm 2025. Phát triển dịch vụ, nuôi trồng, khai thác thủy sản, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đảm bảo hiệu quả, bền vững. Phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; xây dựng môi trường văn hoá - xã hội văn minh, nghĩa tình. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh”. Trong đó phấn đấu: Tổng thu ngân sách nhà nước đạt và vượt dự toán thành phố giao ; Diện tích, sản lượng cây trồng, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản đạt và vượt chỉ tiêu thành phố giao ; Tỷ lệ thôn giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa” đạt 100%; tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa đạt trên 96%. Kết nối tạo việc làm mới cho 350 lao động trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ đạt 61%. Duy trì xã không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 (trừ những hộ trong diện bảo trợ xã hội), giảm ít nhất 02 hộ cận nghèo. Phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; ít nhất 01 thôn đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025.

Nhân dịp này, Đảng ủy, chính quyền xã Hải Đông đã biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể và  cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

 


 

Phạm Hương
Loading...