Xã Hải Đông: Triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025

26/05/2022 15:48

Xã Hải Đông: Triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025

Hướng tới ngày 5/6/2022 (chủ nhật), sẽ diễn ra bầu cử Trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 trên địa bàn toàn Tỉnh và TP Móng Cái. Để cuộc bầu cử diễn ra thành công theo đúng kế hoạch đề ra, xã Hải Đông -TP Móng Cái đã và đang triển khai công tác bầu cử Trưởng thôn, bản khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 trên địa bàn theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng - Bí thư, Chủ tịch UBND xã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng thôn tại thôn 11 - xã Hải Đông


Thực hiện chỉ thị số 24 - CT/TU ngày 18/02/2022 của BTV Tỉnh ủy và kế hoạch của TP Móng Cái, xã Hải Đông đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu cử, chú trọng rà soát nhân sự trên cơ sở “Dân tin, Đảng cử’ đảm bảo các tiêu chuẩn, chất lượng cho cuộc bầu cử để việc tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 - 2025 đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo quy định. Theo đó, cấp ủy Đảng, chính quyền xã đã chỉ đạo 10 thôn trên địa bàn thực hiện các bước công tác bầu cử Trưởng thôn, đồng thời chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất sẵn sàng cho ngày bầu cử sắp tới. Công tác niêm yết danh sách cử tri đại diện các hộ gia đình của thôn được niêm yết tại các nhà văn hóa thôn đã được triển khai thực hiện theo đúng quy định và thời gian.

Niêm yết danh sách cử tri đại diện hộ gia đình của thôn 11

Bên cạnh đó, xã cũng đã thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trực quan; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, các điều kiện, tiêu chuẩn bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố, qua đó đã tạo được không khí sôi nổi trong nhân dân, để nhân dân hăng hái tham gia bầu cử vào ngày 5/6 sắp tới nhằm lựa chọn trưởng thôn có phẩm chất, năng lực lãnh đạo, xây dựng thôn ngày càng phát triển.
Biểu quyết hiệp thương nhân sự bầu trưởng thôn

Được biết, theo Hướng dẫn số 672 ngày 06/4/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh về triển khai công tác bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 - 2025: việc giới thiệu nhân sự bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố phải đảm bảo công khai, minh bạch, lấy tiêu chuẩn, chất lượng làm trọng tâm; thực hiện bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố trước, sau đó tiến hành đại hội chi bộ và giới thiệu trưởng thôn để bầu Bí thư chi bộ, đảm bảo 100% Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn theo quy chế “Dân tin, Đảng cử”.

Nhà văn hóa thôn 11 đã được trang trí chuẩn bị ngày bầu cử sắp tới

Cuộc bầu cử Trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 là sự kiện chính trị, có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân; Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, đồng thời lựa chọn và bầu ra những người tiêu biểu, có đầy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đại diện cho cộng đồng dân cư thực hiện tự quản trên địa bàn; Đồng thời, tập hợp, phản ánh cấp có thẩm quyền giải quyết lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền xã Hải Đông nói riêng, TP Móng Cái nói chung ngày càng vững mạnh./.


Phạm Hương
Loading...