Xã Hải Đông tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022

08/08/2022 16:09

Sáng 8/8, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Hải Đông long trọng tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022. Tới dự có đồng chí Đỗ Văn Tuấn, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố; đồng chí Hà Thị Mai, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố; đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Trưởng Công an Thành phố; đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Đông, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Hải Đông.

Các đại biểu tham dự Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 xã Hải Đông

Phát biểu khai mạc ngày hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Đông, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Hải Đông khẳng định, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị xã Hải Đông đã quán triệt nghiêm túc và tổ chức triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên về “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, phát động triển khai có hiệu quả phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, chức sắc, chức việc tôn giáo tham gia có hiệu quả Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Chú trọng công tác xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và phát huy vai trò nòng cốt của Công an xã trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo; MTTQ và các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong việc xây dựng mô hình, phát động triển khai phong trào, gắn với các phong trào thi đua yêu nước như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, thực hiện nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân. 

Từ đó đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, các lực lượng xã hội, thúc đẩy phong trào phát triển rộng khắp và ngày càng đi vào chiều sâu, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, nhiều mô hình mới được xây dựng đã và đang phát huy tác dụng, tiêu biểu như các mô hình: Tổ Nhân dân tự phòng, tự quản, tự hòa giải, giữ gìn an ninh trật tự; Tổ hòa giải ở 10/10 thôn, Tổ tuần tra nhân dâ; Mô hình quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng... Qua đó, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, thế trận an ninh nhân dân tại địa bàn cơ sở, giữ vững ANCT, trật tự ATXH trên địa bàn; tạo môi trường ổn định cho sự phát triển của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Đông, Trưởng BCĐ PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xã Hải Đông phát biểu khai mạc ngày hội

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Đông, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Hải Đông nhấn mạnh, để chuẩn bị cho Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã chỉ đạo phát động và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ chức gặp mặt, diễn đàn “Công an lắng nghe Nhân dân”, các cuộc giao lưu văn hóa văn nghệ, TDTT, lồng ghép công tác phổ biến, giáo dục pháp luật… để nhân dân được tiếp cận và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Đồng thời, tạo môi trường để đội ngũ cán bộ và các tầng lớp Nhân dân tham gia ý kiến xây dựng lực lượng Công an xã, hiến kế, cung cấp thông tin về công tác ANTT trên địa bàn xã.

Đồng chí Phạm Trung Phương, Trưởng Công an xã Hải Đông, Phó Trưởng BCĐ phong trào báo cáo kết quả phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc của xã Hải Đông

Báo cáo kết quả phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc của xã Hải Đông, lãnh đạo Công an xã Hải Đông cho biết, ngay từ đầu năm 2022, các thành viên trong BCĐ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Hải Đông đã chủ động năm tình hình, kịp thời phát hiện những thắc mắc, kiến nghị của nhân dân; đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã có biện pháp giải quyết ngay tại cơ sở những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thường xuyên phối hợp với các thôn, đoàn thể tổ chức tuyên truyền trong nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm như: cướp, trộm cắp tài sản, mua bán phụ nữ, trẻ em, tội phạm ma túy…. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm trên địa bàn; tham gia ngăn chặn các hành vi khai thác cát, đánh bắt thủy hải sản trái phép…. , do đó, tình hình ANTT trên địa bàn xã từ đầu năm đến nay đươc đảm bảo, không hình thành điểm nóng, khiếu kiện phức tạp.

Tại Ngày hội, các đại biểu cũng đã phát huy tinh thần đổi mới, dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận làm rõ những kết quả, thành tích đã đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế và phân tích nguyên nhân để rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu để tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào trong thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Văn Tuấn, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố phát biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng Ngày hội

Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội, đồng chí Đỗ Văn Tuấn, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà cán bộ và nhân dân xã Hải Đông đã đạt được trong những năm qua và mong những thành tích trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” của cán bộ, nhân dân tiếp tục được phát huy hơn nữa, cải tiến, đổi mới về nội dung, hình thức để tập hợp đông đảo nhân dân tham gia ngày một nhiều hơn, trực tiếp hơn vào công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng chí nhấn mạnh, kết quả phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” của xã Hải Đông cần được phổ biến nhân rộng đến các xã, phường trong toàn thành phố và được tiến hành thường xuyên, liên tục, tạo thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc, bảo vệ tốt an ninh, trật tự trong mọi hình huống, phục vụ có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và của thành phố.

Đồng chí Ngô Văn Dũng, Phó Trưởng Công an Thành phố tặng hoa chúc mừng Ngày hội

Để tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, huy động sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; từng bước xã hội hóa công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tạo điều kiện để Nhân dân trực tiếp tham gia quản lý nền an ninh, trật tự của đất nước, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố đề nghị cấp uỷ, chính quyền xã Hải Đông tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Bí thư các chi bộ, trong việc chỉ đạo thực hiện xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Mỗi cán bộ, đảng viên phải đi sâu, đi sát, thực sự thấu hiểu lòng dân, làm tất cả những gì có thể làm được vì lợi ích của Nhân dân; tích cực, tự giác tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thông qua việc phát huy vai trò gương mẫu của chính bản thân trong quá trình tham gia trực tiếp bảo vệ an ninh, trật tự. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; gắn với củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động; làm giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Tăng cường đoàn kết các dân tộc, xây dựng đời sống văn hoá; duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.

UBND Thành phố khen thưởng 1 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong triển khai, thực hiện Quyết định số 521 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” trên địa bàn Thành phố năm 2022

Quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng Công an cấp xã, lực lượng Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học trong sạch, vững mạnh; chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự phòng, tự quản, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; củng cố và duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” hiện có; nghiên cứu xây dựng các mô hình mới phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn. Tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Đặc biệt coi trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội trong tuyên truyền, chú ý vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và các nội dung hoạt động của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

UBND xã Hải Đông khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

Quán triệt sâu sắc quan điểm “Lấy dân làm gốc” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Hằng năm, tổ chức lấy ý kiến nhân dân tham gia đánh giá tình hình an ninh trật tự ở cơ sở; từ đó đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, kiện toàn, củng cố lực lượng an ninh cơ sở; xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, khắc phục những yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện; gắn với phát hiện, động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến, có thành tích xuất sắc, tạo động lực để thúc đẩy phong trào phát triển mạnh mẽ và sâu, rộng.

Các đoàn thể trên địa bàn xã Ký giao ước thi đua thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ trên địa bàn

Nhân dịp này, xã cũng đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng như Giao lưu văn nghệ với 06 tiết mục văn nghệ đầy đủ các tầng lớp tham gia: 

 

 

Tại ngày hội, các đại biểu đã chia sẻ những cách làm hay trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tiếp tục tập trung vào các giải pháp trọng tâm trong chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện những thắc mắc kiến nghị của nhân dân, tham mưu cấp uỷ, chính quyền có biện pháp giải quyết ngay tại cơ sở những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đảm bảo ANTT địa bàn, duy trì, củng cố, kiện toàn các mô hình, tổ tự quản hiện có; tăng cư­ờng công tác nắm tình hình, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, phát huy vai trò các tổ hòa giải ở cơ sở...

Phạm Hương
Loading...