THÔNG TIN XÃ PHƯỜNG

Xã Hải Đông

05/06/2015 01:35
Địa chỉ: thôn 7 xã Hải Đông - TP.Móng Cái ; SĐT: 02033.786.447 ; Email: ubndxahaidong.mc@quangninh.gov.vn

Tình hình Kinh tế - Xã hội:

Hải Đông có diện tích tự nhiên: 4396,1 ha, phía Bắc giáp xã Hải Sơn, phía Đông giáp xã Hải Yên; phía Nam giáp biển, phía Tây giáp xã Hải Tiến. Dân số toàn xã: 5976 nhân khẩu, gồm có 6 dân tộc: Kinh, Hoa, Tày, Hán, Sán Dìu.

Là một xã có địa bàn tương đối rộng, mật độ dân số thưa, trình độ dân trí không đồng đều. Cơ cấu kinh tế của xã được xác định là: Nông nghiệp- Ngư nghiệp - Dịch vụ buôn bán nhỏ lẻ.

Trong mấy năm trở lại đây tình hình kinh tế xã hội của địa phương có nhiều khởi sắc, phát triển ổn định.

Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được triển khai và thực hiện tốt nhất là chương trình Quốc gia về chăm sóc bảo vệ trẻ em, chăm sóc người già được chú trọng. Thực hiện tốt công tác chăm sóc đối tượng chính sách xã hội, làm tốt công tác xoá đói giảm nghèo.

Sự nghiệp giáo dục đào tạo luôn được quan tâm và tạo điều kiện cho giáo dục phát triển. Tỷ lệ học sinh ra lớp và lên lớp ở 3 cấp đều đạt chỉ tiêu, đã hoàn thành chương trình phổ cập THCS và phổ cập tiểu học đúng độ tuổi.

Tích cực hưởng ứng, triển khai có hiệu quả cuộc vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, hiện xã đã xây dựng được 02 nhà văn hoá thôn. Toàn xã có 420/1394 hộ đạt Gia đình văn hoá.

Công tác Quốc phòng - An ninh được Đảng bộ, Chính quyền luôn quan tâm chỉ đạo tốt nên an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần cho việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Cấp uỷ, chính quyền xã Hải Đông là Đảng uỷ, HĐND, UBND xã chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo các điều được quy định tại mục 3 chương II luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003, các lĩnh vực quản lý điều hành bao gồm toàn bộ các hoạt động về phát triển kinh tế - Chính trị; An ninh - Quốc phòng; Văn hoá - Xã hội…trên địa bàn.

Cơ cấu tổ chức:   

Đ/c:   Nguyễn Văn Chiều

- Chức vụ:     Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch Ủy ban nhân dân

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Email: Chieu.tnmtmc@gmail.com

- Điện thoại: 0903224278

 

 Đ/C: Nguyễn Văn Sơn

- Chức vụ:   Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

 - Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp

- Điện thoại: 0904.001.398

- Email: nguyenvanson.mc@quangninh.gov.vn

 

Đ/C: Nguyễn Tiến Lương 

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân

- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp

- Điện thoại: 0903.200.448

- Email: nguyentienluong@quangninh.gov.vn

Đ/C: : Nguyễn Ngọc Chu

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp hành chính

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Trung cấp

- Email: nguyenngocchu@quangninh.gov.vn

 

Đ/C: Phạm Văn Hanh 

- Chức vụ:       Phó chủ tịch UBND

- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp quản lý nhà nước

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Trung cấp

- Điện thoại: 0903.437.568

- Email: phamvanhanh.mc@quangninh.gov.vn

Đ/C: Nguyễn Lệ Hằng 

- Chức vụ:       Phó chủ tịch UBND

- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp quản lý nhà nước

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Quản lý Nhà nước: Trung cấp

- Điện thoại: 01699153523

- Email: nguyenlehang@quangninh.gov.vn

Trung tâm TT và VH
Loading...