Xã Hải Tiến: sẵn sàng trong công tác tuyên truyền, thông tin, vận động nhân dân trước thềm bầu cử trưởng thôn nhiệm kì 2022 - 2025.

26/05/2022 11:07
Cuộc bầu cử trưởng thôn, khu dân cư, nhiệm kỳ 2022-2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng ở cấp cơ sở, nhằm chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc tại địa bàn; qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ xã Hải Tiến đã nhanh chóng triển khai các bước trong công tác chuẩn bị, tuyên truyền, thông tin, hiệp thương và sẵn sàng cho ngày bầu cử trưởng thôn nhiệm kì 2022027 vào ngày 05/6/2022, mọi công tác chuẩn bị đã được tiến hành triển khai xong trước ngày 27/5/2022 trên toàn địa bàn. 
Nguyễn Thị Hải Yến
Loading...