Xã Hải Tiến: Tập trung lực lượng tham gia sửa chữa nhà ở cho thân nhân quân nhân tại ngũ , gia đình bà Phạm Thị Liên - Thôn 5, xã Hải Tiến.

11/09/2023 09:28
Chính sách hậu phương Quân đội có vai trò to lớn đối với việc phát huy nhân tố chính trị - tinh thần, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, việc chăm lo thực hiện chính sách hậu phương Quân đội cần được quan tâm hơn nữa; coi đó là một mặt quan trọng để xây dựng Quân đội nhân dân ngày càng vững mạnh, làm nòng cốt trong củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, tặng gia đình hoàn cảnh khó khăn có con em tình nguyện nhập ngũ. Đây là sự quan tâm, chăm lo thiết thực đối với hậu phương Quân đội, góp phần động viên tư tưởng, khơi dậy trách nhiệm cho các chiến sĩ trong quá trình tại ngũ.

Được nhận định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của địa phương, việc quan tâm, chăm sóc cho các gia đình thân nhân quân nhân tại ngũ, xuất ngũ của xã Hải Tiến luôn được triển khai thường xuyên, có hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của gia đình và quân nhân. 

Được biết, bà Phạm Thị Liên có con trai tên là Nguyễn Văn Vương, là công dân viết đơn tình nguyện tham gia nhập ngũ năm 2022, hiện đang là quân nhân tại ngũ Sư Đoàn 363. Sau khi tìm hiểu và khảo sát tình hình thực tế, gia đình nhà bà Liên thuộc hộ khó khăn đột xuất và có nhu cầu, nguyện vọng được sửa chữa nhà ở. Đảng ủy và Chính quyền địa phương đã lập hồ sơ, phương án, đề xuất cấp trên, kết nối nguồn lực để sửa chữa nhà ở cho gia đình. 

Số tiền được BCH Quân sự Thành phố Móng Cái hỗ trợ cho gia đình là 150.000.000đ ( Một trăm năm mươi triệu đồng). Ngay sau đó, nhà bà Liên đã được lực lượng quân sự Thành phố, dân quân và Đoàn thanh niên xã Hải Tiến, tham gia hỗ trợ tháo dỡ, vận chuyển nguyên vật liệu, sửa chữa và đến nay, công trình đã gần hoàn thiện. Dự kiến sẽ xong trong 10 ngày tới.

Việc quan tâm, chăm sóc hậu phương quân đội không chỉ góp phần động viên tinh thần, nâng cao đời sống cho các gia đình thân nhân quân nhân tại ngũ, xuất ngũ mà còn là động lực to lớn, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ, quân nhân tại ngũ… yên tâm công tác, đề cao trách nhiệm, khắc phục khó khăn, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, không để Tổ quốc bị bất ngờ trong mọi tình huống./.

 

Hoàng Yến
Loading...