Xã Hải Tiến tăng cường chấp hành kỷ cương công vụ, đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường

24/10/2021 23:16
Thực hiện công văn số 518-CV/TU của Thành ủy Móng Cái về tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực thi công vụ trong các cơ quan, đơn vị, xã phường, xã Hải Tiến đã chủ động thực hiện tốt các biện pháp sắp xếp, bố trí khu vực làm việc, chấn chỉnh tác phong làm việc trong CBCC và ra quân chỉnh trang khuôn viên trụ sở, các tuyến đường... nhằm cải tạo môi trường, mỹ quan khu vực.

Theo đó, toàn bộ CBCC xã Hải Tiến và các lực lượng đã ra quân dọn vệ sinh khu vực trụ sở UBND xã và tuyến đường hoa giấy trục quốc lộ 18A, cải tạo lại cảnh quan môi trường, đồng thời, chủ động đôn đốc tất cả các thôn tiếp tục thực hiện vệ sinh môi trường, thực hiện ngày Chủ nhật xanh nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Xã Hải Tiến tiếp tục đẩy mạnh phong trào vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, mặc dù đã có nhiều cố gắng trong duy trì, phát triển phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nhưng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, phong trào này ở một số địa phương có lúc, có nơi bị hạn chế, do vậy, để khắc phục tình trạng này, đặc biệt là đẩy mạnh  công tác xây dựng thôn đạt chuẩn nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn thành phố, TP Móng Cái tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động, thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động sức mạnh tổng hợp, phát huy vai trò “chủ thể ” của người dân trong xây dựng nông thôn mới, trong đó có xã Hải Tiến.

Cùng với đó, Đảng ủy, UBND xã Hải Tiến cũng rà soát, đánh giá, chấn chỉnh, tăng cường thực hiện kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ, xây dựng môi trường phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...