Xã Hải Tiến tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kì 2022 - 2025.

04/07/2022 10:49
Thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái; kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 15/3/2022 của BCH Đảng bộ xã Hải Tiến về việc tổ chức đại hội chi bộ cơ sở nhiệm kì 2022 - 2025. Ngày 3/7/2022, xã Hải Tiến đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ cơ sở (11/15 chi bộ) trên địa bàn, còn 04 chi bộ Công An, Quân sự, Tiểu học Hải Tiến, Mầm non Hải Tiến sẽ hoàn thành việc tổ chức Đại hội chi bộ xong trước ngày 15/7/2022.

Đại hội các chi bộ đã tập trung đánh giá kết quả công tác chi bộ, thảo luận và thống nhất quan điểm chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng, Chính quyền. Tập trung củng cố, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ, khẳng định sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên mọi lĩnh vực; đảm bảo nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế, xây dựng Đảng sẽ không có điểm kết thúc, phải đổi mới liên tục trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Lấy chi bộ là hạt nhân chính trị, đảng viên gương mẫu, tiêu biểu. 

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, trong đó tập trung đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ thôn;đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Tập trung phát triển kinh tế- xã hội bền vững, huy động mọi nguồn lực, sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, cùng hướng tới mục tiêu phát triển của các thôn, góp phần phấn đấu đưa Hải Tiến lên "Phường cửa ngõ của Thành phố" trước năm 2025.

Đ/c Hoàng Anh Tuất - Thành ủy viên - Phó thủ trưởng cơ quan tổ chức nội vụ 

Đ/c Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy - CT. UBND xã dự và chỉ đạo Đại hội chi bộ 7

Đ/c Nguyễn Thành Tâm - Đảng ủy viên - PBT. Đảng ủy - CT. HĐND xã dự và chỉ đạo Đại hội chi bộ 1

Đ/c Đào Ngọc Kiên - Đảng ủy viên - PBT TT Đảng ủy xã dự và chỉ đạo Đại hội chi bộ THCS Hải Tiến và chi bộ 6

Đ/c Đào Ngọc Kiên - Đảng ủy viên - PBT TT Đảng ủy xã dự và chỉ đạo Đại hội chi bộ THCS Hải Tiến và chi bộ 6

Đ/c Vũ Viết Duy - Đảng ủy viên - PCT. UBND xã dự và chỉ đạo Đại hội chi bộ 8 và chi bộ Y tế

Đ/c Vũ Viết Duy - Đảng ủy viên - PCT. UBND xã dự và chỉ đạo Đại hội chi bộ 8 và chi bộ Y tế

Đ/c Dương Văn Cương - Đảng ủy viên - PCT. UBND xã dự và chỉ đạo Đại hội chi bộ 4

Đ/c Đặng Trọng Linh - Đảng ủy viên - PCT. HĐND xã dự và chỉ đạo Đại hội chi bộ 3A

Đ/c Ngô Văn Đạt - Đảng ủy viên - CT. UB MTTQ xã dự và chỉ đạo Đại hội chi bộ 2

Đại hội chi bộ 5 nhiệm kì 2022 - 2025

Hoàng Yến
Loading...