Xã Hải Tiến tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ kĩ thuật về trồng trọt và BVTV cho nông dân năm 2024.

20/05/2024 09:21
Sáng ngày 20/5/2024, xã Hải Tiến tổ chức 01 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kĩ thuật trong trồng trọt và BVTV cho nông dân trên toàn địa bàn xã với hơn 100 lượt người tham gia.

Trong thời gian 01 ngày, các học viên sẽ được nghe các đồng chí giảng viên thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp hướng dẫn các quy trình, kỹ thuật chăm sóc lúa, ngô và một số loài hoa màu như: kỹ thuật gieo trồng, kỹ thuật bón phân, thời điểm cũng như liều lượng sử dụng các loại phân bón và những điều kiện cần và đủ để cây nông nghiệp sinh trưởng và phát triển đạt năng suất tối ưu; kiến thức về phòng trừ sâu bệnh hại và các biện pháp phòng trừ các loại sâu bệnh hại cây trồng…

Đồng chí giảng viên thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp hướng dẫn các quy trình, kỹ thuật cho người nông dân
Đ/c Vi Hồng Khởi - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn 6 giới thiệu nội dung chương trình tập huấn

Qua đó, tạo điều kiện cho cây trồng đạt năng suất cao, chất lượng tốt, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ở địa phương.

Người dân nghiêm túc tham gia và nghiên cứu tài liệu

Việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất, giúp người nông dân khắc phục được các hiện tượng bất lợi của thời tiết, giảm được chi phi giống, phòng chống, khắc phục những tác nhân gây hại sâu bệnh, chuột bọ…. góp phần vào việc phát triển nền nông nghiệp tiến bộ, đẩy mạnh cơ giới  hóa vào sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy các mô hình liên kết sản xuất./.

Hoàng Yến
Loading...