THÔNG TIN XÃ, PHƯỜNG

Xã Hải Tiến

05/06/2015 01:53

Địa chỉ: Thôn 6 – Xã Hải Tiến – Thành phố Móng Cái

Số điện thoại: 02033.786.442

Email: ubndxhaitien_tpmc@quangninh.gov.vn

Tình hình Kinh tế - xã hội:

- Xã Hải Tiến với diện tích tự nhiên 3.428,12 ha, phía Đông giáp xã Hải Đông, phía Nam giáp biển, phía Tây giáp xã Quảng Nghĩa, phía Bắc giáp xã Hải Sơn. Gồm có 6 dân tộc: Kinh, Tày, Hoa, Sán Chỉ, Dao, Sán Dìu. Dân tộc Kinh chiếm đa số. Dân số toàn xã là: 5.170 người.

- Cơ cấu kinh tế xã được xác định là: Sản xuất nông nghiệp - Nuôi trồng và đánh bắt hải sản. Hiện nay toàn xã đã thu hút được trên 300 lao động tham gia đánh bắt hải sản. Ngoài ra còn có trên 40 hộ kinh doanh buôn bán nhỏ bình quân mỗi năm đóng góp cho ngân sách Nhà nước trên dưới 60 triệu đồng.

- Phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư" phát triển mạnh làm cho cuộc sống của nhân dân ngày càng đổi mới. Toàn xã đã có 5/9 thôn đạt thôn văn hoá, 1.050/1.234 hộ đạt gia đình văn hoá.Công tác giáo dục cũng được quan tâm đầu tư, hiện trên địa bàn có 03 trường với 4 cấp học. Tỷ lệ học sinh ra lớp và tốt nghiệp đều đạt 100%, đã hoàn thành phổ cập giáo dục THCS.

- Thực hiện tốt có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia, làm tốt công tác phòng ngừa các loại bệnh dịch lây lan. Công tác dân số gia đình trẻ em thường xuyên được quan tâm. Công tác chính sách xã hội cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

- Tình hình an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội, luôn được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể luôn được củng cố, không ngừng nâng cao chất lượng.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt các qui chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời các đơn thư của công dân.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:  

Cấp uỷ, chính quyền xã Hải Tiến là Đảng uỷ, HĐND, UBND xã chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại các điều trong mục 3 chương II luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; các lĩnh vực quản lý điều hành bao gồm toàn bộ các hoạt động về phát triển kinh tế - Chính trị; An ninh - Quốc phòng; Văn hoá - Xã hội…trên địa bàn.

Cơ cấu tổ chức:

    Các đoàn thể chính trị:

      - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

      - Hội phụ nữ

      - Hội nông dân

      - Hội cựu chiến binh

   Cán bộ công chức: 08 đồng chí:

      - Trưởng Công an;

      - Xã đội trưởng;

      - Cán bộ Văn hoá;

      - Cán bộ Địa chính - xây dựng;

      - Cán bộ Tư pháp;

      - Cán bộ Văn phòng;

      - Cán bộ thống kê; 

      - Cán bộ Thương binh xã hội. 

 

Đ/c Phạm Ngọc Tùng

- Chức vụ:  Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND

Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Email: phamngoctunghtmc@gmail.com

- Số điện thoại: 0912.089.097

 

Đ/c: Trần Quang Khải

Phó Chủ tịch HĐND

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Trung cấp

- Email: tranquangkhaimc@gmail.com

- Số điện thoại: 01659.819.182

 

Đ/c: Nguyễn Thành Tâm

Phó Chủ tịch UBND

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Trung cấp

- Email: thanhtamhtmc@gmail.com

- Số điện thoại: 0912.458.516

 
Trung tâm TT và VH
Loading...