Xã Hải Xuân chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao

14/06/2023 11:24
Xã Hải Xuân đang tích cực đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao và đã đạt được những kết quả toàn diện.
Xã Hải Xuân chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao

Với quan điểm “xây dựng NTM là không có điểm dừng”, từ thành công xây dựng NTM, các thôn trong xã đang tiếp tục tập trung mọi nguồn lực thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao trong đó nổi bật là tập trung chỉnh trang các tuyến đường mẫu đạt chuẩn đảm bảo tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp. 

Theo đó, nhân dân và cán bộ thôn 2 và thôn 4 đã phối hợp cùng Hội nông dân xã tích cực ra quân chỉnh trang tuyến đường mẫu của thôn và trồng mới hơn 2500 cây chuỗi ngọc với sự tham gia của đông đảo lực lượng đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng tham gia và góp phần đưa thôn 4 hoàn thành các tiêu chí và được công nhận thôn đạt chuẩn năm 2023. Đối với thôn 2 đã đạt chuẩn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng thôn nông thôn mới đạt chuẩn và lựa chọn 01 tuyến đường để nâng cấp, chỉnh trang đạt chuẩn đảm bảo tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp. 

Hiện nay, đối với thôn 5, thôn 10B quyết tâm hoàn thành công nhận thôn đạt chuẩn năm 2023; Thôn 6 là thôn kiểu mẫu năm 2023; Đối với các thôn còn lại trên địa bàn xã gồm thôn 1, 3, 8, 11, 12 tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng thôn đã được công nhận chuẩn và lựa chọn 01 tuyến đường để nâng cấp, chỉnh trang đạt chuẩn đảm bảo tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp; Các thôn 9, 10A, 13, mỗi thôn phải xác định và xây dựng được 01 tuyến đường chuẩn đảm bảo tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp.

Cùng với sự chung sức đồng lòng của nhân dân và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cán bộ và nhân dân xã Hải Xuân phấn khởi, quyết tâm thực hiện hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới góp phần xây dựng xã Hải Xuân ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...