xã Hải Xuân ra mắt mô hình điểm “Tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến”

24/05/2023 17:13
Thực hiện kế hoạch số 36-KH/UBND ngày 18/4/2023 của UBND xã Hải Xuân về xây dựng mô hình điểm “Tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến” tại xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Thực hiện kế hoạch số 36-KH/UBND ngày 18/4/2023 của UBND xã Hải Xuân về xây dựng mô hình điểm “Tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến” tại xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.Chiều ngày 24/05/2023, xã Hải Xuân tổ chức ra mắt mô hình tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tổ công tác Đề án 06.

Dự và chỉ đạo có:

Đ/c Phạm Thanh Huyền - BTĐU, CT UBND xã Hải Xuân; Đ/c Vi Viết Cường - Phó BTTTĐU, CT HĐND xã Hải Xuân; Đ/c Cung Văn Tân - Phó BTĐU, CT UBMTTQ xã Hải Xuân. Về dự Hội nghị còn có các đ/c UV BCH Đảng bộ, BTCB, Phó BTCB.

Đồng chí Phạm Thanh Huyền - Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã trao Quyết định thành lập cho các thôn 

Tại hội nghị đ/c Lê Mạnh Hùng – Trưởng công an xã đã Báo cáo Khảo sát, đánh giá tình hình liên quan đến công tác đảm bảo ANTT, phục vụ xây dựng mô hình “Dịch vụ công trực tuyến”. Đ/c Lê Hùng Sơn - Phó Trưởng công an xã Công bố Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng mô hình. Thông qua quy chế hoạt động của mô hình; quy chế phối hợp thực hiện mô hình và Ra mắt ban chỉ đạo và thành viên mô hình, ký Quy chế phối hợp.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng – Trưởng công an xã trình bày Báo cáo tại hội nghị 

Đại diện các lực lượng ký cam kết thực hiện mô hình 

Quang cảnh diễn ra Hội Nghị 

Thu Hà
Loading...