Xã Hải Xuân thông báo lịch cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2

26/06/2023 11:53

Công an xã Hải Xuân thông báo lịch cấp tài khoản định danh điện tử và kích hoạt tài khoparn định danh điện tử mức độ 2 cho nhân dân trên địa bàn xã: 

Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 21 giờ các ngày  26 và 27/6/2023  

Địa điểm: công an xã sẽ cấp tài khoản định danh điện tử cho nhân dân xã Hải Xuân tại trụ sở Công an xã. Khi đi mang theo thẻ CCCD; Điện thoại thông minh và thẻ bảo hiểm y tế

Công an xã xin thôn tin để nhân dân biết và thực hiện theo quy định 

Thu Hà
Trang thông tin xã Hải Xuân
Loading...