Xã Hải Xuân tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 -2025.

30/12/2023 16:31
Xã Hải Xuân tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hải Xuân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Chiều ngày 30/03/2023 BCH Đảng bộ xã Hải Xuân tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 -2025. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Phúc Vinh - Thành ủy viên - PCT UBND Thành phố. Cùng các đồng chí lãnh đạo địa phương: Đồng chí Phạm Thanh Huyền - Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch UBND xã. Đồng chí Vi Viết Cường – PBT thường trực Đảng ủy – CTHĐND xã. Đồng chí Cung Văn Tân – Phó BT Đảng ủy, chủ tịch MTTQ xã. Và các đồng chí trong TT HĐND –UBND –UBMMTQ; đại diện các ban ngành đoàn thể, chi bộ các cơ quan đơn vị, cán bộ công chức xã, Trưởng ban công tác mặt trận thôn. 

Đồng chí Nguyễn Phúc Vinh -  Thành ủy viên - PCT UBND Thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị 

Đồng chí Phạm Thanh Huyền - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã phát biểu tại hội nghị 

Nội dung Hội nghị ngày hôm nay, gồm có:

+ Phát biểu quán triệt tinh thần hội nghị

+ Trình bày báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ

+ Báo cáo kiểm điểm hoạt động giữa nhiệm kỳ của BCH

+ Các ý kiến thảo luận tại hội nghị

+ Ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên

+ Tiếp thu, làm rõ các ý kiến phát biểu; phân tích làm rõ cơ sở điều chỉnh bổ sung những chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nửa cuối nhiệm kỳ.

+ Thư ký thông qua dự thảo Thông báo kết luận hội nghị về những nội dung điều chỉnh bổ sung những chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nửa cuối nhiệm kỳ

+ Biểu quyết thông qua những nội dung điều chỉnh bổ sung những chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nửa cuối nhiệm kỳ

+ Kết luận và kết thúc hội nghị.

Quang cảnh hội nghị 

Thu Hà
Loading...